Logo

Marketing MIX

CAM składa skargę w sprawie wiat

Na mocy wygranego przetargu AMS i Ströer Polska w ciągu 3 lat wymienią na nowe prawie 1,6 tys. wiat przystankowych w Warszawie, w zamian za co będą mogły sprzedawać na nich reklamy. Przy czym takie rozstrzygnięcie zamierzają zaskarżyć spółki grupy CAM, które też starały się o to zlecenie.

W Wytycznych Dotyczących Wiat Seryjnych zawartych w Umowie Koncesji, stanowiącej część Opisu Warunków Koncesji zapisano, że „Ławka powinna zostać zamontowana na całej długości wiaty poza miejscem usytuowania gabloty informacyjnej”. Tymczasem oferta konsorcjum AMS SA i Stroer Polska Sp. z o.o. zakłada, że ławka nie będzie umieszczana ani na gablotach informacyjnych, ani na reklamowych, a więc nie spełnia co najmniej jednej z przesłanek postępowania. Poza samym faktem niespełnienia Wytycznych sprawa ta ma także dodatkowy, istotny aspekt: krótsza ławka oznacza większą powierzchnię reklamową, dzięki czemu taka oferta może być korzystniejsza pod względem finansowym od ofert spełniających wszystkie Wytyczne.

Zgodnie z Opisem Warunków Koncesji, w przypadku gdy oferta złożona przez zainteresowany podmiot nie spełnia choćby jednej z wymienionych tam przesłanek powinna zostać uznana za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy. – W związku z powyższym za jedyną ofertę spełniającą warunki koncesji powinna zostać uznana oferta konsorcjum CAM Polski Outdoor i CAM Media. Podjęcie przez Miasto St. Warszawę decyzji o wyborze oferty konsorcjum AMS/Stroer łamie warunki Opisu Warunków Koncesji – czytamy w oświadczeniu Grupy CAM.

Zarząd CAM Media SA uważa ponadto, że Miasto powinno było zaczekać z decyzją o wyborze koncesjonariusza na rozstrzygnięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi złożonej przez ubiegającą się wcześniej o koncesję spółkę Clear Channel Poland. Rozstrzygnięcie tej skargi ma nastąpić w środę 28 listopada.

– Wybranie przez Miasto oferty pomimo złożonych i nierozstrzygniętych skarg lub wniosków wszystkich pozostałych uczestników postępowania (niezależnie od formy ich podniesienia), należy w powyższej sytuacji uznać za kontrowersyjne – czytamy w oświadczeniu Grupy CAM.