Marketing MIX Mennica Wrocławska partnerem akcji Rak. To się leczy!

Mennica Wrocławska partnerem akcji Rak. To się leczy!

0

W 2030 r. zachorowalność na raka na świecie wzrośnie o 75%. Dane ASCO (American Society of Clinical Oncology) pokazują, że choroba ta jest coraz większym wyzwaniem, ale też coraz lepiej potrafimy ją leczyć.

4 lutego br. ruszyła kampania społeczna Rak. To się leczy!, której partnerem została Mennica Wrocławska. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do wykonywania badań profilaktycznych. Dodatkowo zadaniem akcji jest zwalczanie szkodliwych stereotypów związanych z nowotworem i przełamanie wśród ludzi lęku przed chorobą.

Organizator kampanii, Fundacja ROSA, zapowiada, że kampania będzie mieć charakter cykliczny, a jej start zawsze odbywać się będzie 4 lutego, czyli w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Udział w kampanii, która trwać będzie do 23 marca br., potwierdziły fundacje specjalizujące się w udzielaniu pomocy osobom z chorobą nowotworową zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

„Mennica Wrocławska zdecydowała się na udział w tej inicjatywie, ponieważ podobnie jak organizatorzy dostrzegamy wciąż zbyt niską świadomość Polaków związaną z profilaktyką nowotworową. Tak naprawdę temat profilaktyki i dbania o zdrowie własne i najbliższych dotyczy każdego z nas. Chcemy brać czynny udział w propagowaniu postaw i zachowań, których celem jest między innymi zwiększenie liczby osób, które poddają się systematycznym badaniom kontrolnym” – mówi Piotr Wojda, wiceprezes Mennicy Wrocławskiej.