Marketing MIX Wartość polskiego sektora poligraficznego może przekroczyć 14 mld zł.

Wartość polskiego sektora poligraficznego może przekroczyć 14 mld zł.

0

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz firmy doradczej KPMG, w polskim sektorze poligraficznym funkcjonuje blisko 9 tys. firm, które tworzą miejsca pracy dla ponad 45 tys. osób. Według szacunków KPMG do 2014 roku przychody całego sektora mogą wzrosnąć nawet do 14,1 mld zł. Pod tym względem polski rynek poligraficzny został sklasyfikowany na 10. miejscu w całej Unii Europejskiej.

Jak wynika z badania, rok 2011 był bardzo dobry dla polskiego sektora poligraficznego. Większość przedsiębiorstw zwiększyła swoje przychody, sektor wygenerował nowe miejsca pracy, a na rynku pojawili się kolejni gracze. Według szacunków KPMG, w 2012 roku wartość sektora poligraficznego może wynieść nawet 12,2 mld zł., a w najbliższych 2-3 latach czeka go systematyczny wzrost i stabilny rozwój.

W 2011 roku polskie przedsiębiorstwa poligraficzne wyeksportowały towary, klasyfikowane jako wyroby poligraficzne, o wartości 2 347,2 mln zł (569,7 mln euro). Było to o 11,6% więcej niż w 2010 roku.

Coraz większa liczba podmiotów decyduje się na rozszerzenie swojej działalności oraz sprzedaż własnych produktów i usług na rynkach zagranicznych W 2011 r. przychody z eksportu firm poligraficznych sprzedających swoje wytwory na rynkach zagranicznych stanowiły średnio 42% ich całkowitych rocznych przychodów.

Przedsiębiorcy pytani o kierunki eksportu swych produktów i usług w pierwszej kolejności wymieniali rynek niemiecki. W dalszej kolejności wskazywano na Francję, Czechy, Austrię i Słowację. Rzadziej pojawiały się odpowiedzi wskazujące na eksport do Wielkiej Brytanii, USA czy Rosji.

W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy przeprowadzono analizę SWOT polskiego sektora poligraficznego widzianą oczami przedsiębiorców. Jako mocne strony wskazane zostały dostęp do know-how oraz nowoczesnej technologii, dostępność papieru i innych materiałów, a także kwalifikacje kadry.

Za słabe strony uznano natomiast koszty materiałowe, poziom marży oraz koszty zakupu i serwisu urządzeń. Szansą dla polskiego sektora poligraficznego są popyt na usługi poligraficzne za granicą, popyt na usługi poligraficzne w kraju oraz rozwój cyfrowych nośników informacji. Przedsiębiorcy dostrzegają zagrożenie w wymogach i regulacjach prawno-administracyjnych, rozwoju mediów elektronicznych oraz sytuacji gospodarczej na świecie.

Źródło: www.kpmg.com