Logo

Marketing MIX

Cityboard Media interweniuje w sprawie etyki biznesu

Cityboard Media wystąpił do Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, powołując się na Kodeks Dobrych Praktyk Członków SAR oraz „EACA Media Agencies’ Business Charter”, z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów oraz zagrożenia niezależności oceny i transparentności we współpracy pomiędzy domem mediowym a klientem.

Sprawa dotyczy bliskiej więzi personalnej między członkiem zarządu jednego z dostawców mediów, odpowiedzialnego za sprzedaż, a dyrektorem jednego z największych domów mediowych, mającego bezpośredni wpływ na rekomendację i wybór dostawcy.