Marketing MIX Nowa identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

Nowa identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

0

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, które odbyło się 25 czerwca w siedzibie organizacji została zaprezentowana nowa identyfikacja wizualna organizacji.

Idea znaku odnosi się do świata reklamy, jej języka i estetycznych zabiegów oraz szumu informacyjnego otaczającego nas we współczesnym świecie. Autorem identyfikacji wizualnej SAR (logo, stationary, grafika strony internetowej) jest Robert Mendel oraz Jacek Waleciak – studio UV-MW.

Nad przetargiem i wyborem nowego logo czuwał zespół : Kuba Kamiński (Brain), Wojtek Mierowski (BNA) oraz Piotr Ręczajski (Mamastudio).

Nowy logotyp Stowarzyszenia cechuje się elastycznością pozwalającą na modyfikowanie znaku zgodnie z potrzebami samej organizacji, jak i jej członków. Zabieg ten ma na celu ukazanie mnogości inicjatyw, które podejmuje SAR oraz podkreśla egalitarny charakter Stowarzyszenia złożonego z dużej liczby różnorodnych podmiotów działających w różnych obszarach komunikacji marketingowej. Powstało logo podstawowe oraz jego warianty obrazujące o jakiej formie działalności Stowarzyszenia komunikujemy. Zabieg ten polega na dopisywaniu/włączaniu do logo, w zależności od potrzeb, nazw projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie lub nazw firm członkowski Stowarzyszenia – w ciąg znaków.

– Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej to dla nas ważna chwila. Jesteśmy przekonani, że oprócz walorów estetycznych podkreśli pluralistyczny charakter naszej organizacji – skomentował Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. – Jest rewolucyjna w myśleniu o Stowarzyszeniu i jego działalności, członkach, odpowiada na zapotrzebowanie dzisiejszego świata komunikacji marketingowej ewoluując graficznie w zależności od nośników, na których będzie umieszczane.

Z drugiej strony jest również zachowawcza, jeśli chodzi o utrzymanie w logo pierwotnej nazwy oddającej historyczne powstanie SKM SAR – dodaje Paweł Tyszkiewicz.

Równolegle, przygotowywana jest nowa strona internetowa Stowarzyszenia.