Logo

Event MIX

III Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach (21-22 listopada 2013)

III Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada br. w Rzeszowie, będzie okazją do wysłuchania licznych prelekcji ekspertów marketingu terytorialnego zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wymianę poglądów i doświadczeń umożliwi panel dyskusyjny, a praktyczne nabycie umiejętności – warsztaty, które rok temu cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia.  

Głównymi partnerami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, a organizatorem technicznym firma Exacto Sp. z o.o. Kongres jest wydarzeniem bezpłatnym. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 listopada br. W związku z dużym zainteresowaniem poprzednich edycji wydarzenia wśród uczestników – przy rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

www.podkarpackie.org.pl

OOH magazine jest partnerem wydarzenia.