Logo

Event MIX

Konferencja EKOnomOPAKI 2013 (21-22 listopada 2013)

Spotkanie EKOnomOPAKI 2013, które odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 w Warszawie poświęcone jest szerokiej tematyce ekologicznych opakowań.

Opakowania ekologiczne bardzo często są opakowaniami ekonomicznymi, szczególnie, gdy spojrzeć na tę kwestię z szerszej perspektywy. Szukając optymalizacji kosztów opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportu można znaleźć rozwiązania ekonomiczne a jednocześnie ekologiczne – ba, często to właśnie one dają największe oszczędności. Podczas case studies eksperci konferencji pokażą jak je odnaleźć.

www.movida.com.pl/strona-glowna/item/1040-ekonomopaki-2013.html

OOH magazine jest patronem wydarzenia.