Trade marketing KONKURS: Do wygrania bezpłatny udział na konferencji EKOnomOPAKI 2013

KONKURS: Do wygrania bezpłatny udział na konferencji EKOnomOPAKI 2013

30
0

Spotkanie EKOnomOPAKI 2013, które odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 w Warszawie poświęcone jest szerokiej tematyce ekologicznych opakowań. Czytelnicy OOH magazine mają wyjątkową szansę na zdobycie bezpłatnego biletu na konferencję!

Opakowania ekologiczne bardzo często są opakowaniami ekonomicznymi, szczególnie, gdy spojrzeć na tę kwestię z szerszej perspektywy. Szukając optymalizacji kosztów opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportu można znaleźć rozwiązania ekonomiczne a jednocześnie ekologiczne – ba, często to właśnie one dają największe oszczędności. Podczas case studies eksperci konferencji pokażą jak je odnaleźć.

Wszyscy, którzy chcą wygrać bezpłatne uczestnictwo, powinni w 2-3 zdaniach odpowiedzieć na pytanie:

„Dlaczego opakowania ekologiczne są ekonomiczne?”

Nagroda (bezpłatny udział w konferencji) zostanie rozlosowana wśród uczestników konkursu, którzy wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe nadeślą swoje dane (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, telefon i adres e-mail bezpośredni) na adres arojek@movida.com.pl w terminie do 18.11.2013 r.

Więcej informacji o konferencji pod adresem: www.movida.com.pl/strona-glowna/item/1040-ekonomopaki-2013.html

Po zakończeniu konkursu organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem emaila lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów związanych z realizacją odbioru nagrody.

Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-022) przy ul. Niemcewicza 7/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Warszawa – 0000273832, NIP: 701-00-53-467, Regon 140856132
1. Konkurs rozpoczyna się  w dniu 14.11.2013 roku oraz kończy się w dniu 18.11.2013r.
2. Nagrodą główną w konkursie jest bezkosztowy udział w konferencji „EKOnomOPAKI 2013” – organizowanej przez Organizatora konkursu.  
3. Nagrodę zostanie rozlosowana wśród uczestników konkursu, którzy wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe nadeślą swoje dane (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, telefon i adres e-mail bezpośredni) na adres arojek@movida.com.pl w terminie trwania konkursu podanym w pkt. 2 regulaminu.
4. Po zakończeniu konkursu Organizator zobowiązuje się skontaktować ze zwycięzcą za pośrednictwem emaila lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów związanych z realizacją odbioru nagrody.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest MOVIDA sk z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-022), ul. Niemcewicza 7/9 lok 18,
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji projektów i usług i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne