Marketing MIX Kampania edukacyjna na ekranach w warszawskich autobusach i metrze

Kampania edukacyjna na ekranach w warszawskich autobusach i metrze

16
0

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi akcję,  która ma popularyzować wiedzę o świecie i jego globalnych problemach. Kampania porusza takie zagadnienia jak: klęski żywiołowe, głód i niedożywienie, wkład krajów rozwijających się do światowego handlu, walka z ubóstwem na świecie, informacja i komunikacja na rzecz rozwoju, choroby zakaźne, dostęp do wody pitnej, edukacja na świecie i edukacja globalna, HIV/AIDS, uchodźcy, idea wolontariatu oraz dysproporcje w dochodach ludzi na świecie.  

Ile kobiet w Sudanie Południowym potrafi czytać i pisać? Ilu jest na świecie wolontariuszy? A ilu uchodźców?  – te pytania zadawane są pasażerom na ekranach LCD  w warszawskim metrze i w autobusach.

Działania potrwają do 13 grudnia. Projekt jest finansowany przez MSZ RP w ramach programu Edukacja Globalna 2013.

Więcej informacji na stronach: www.pcpm.org.pl, www.infoswiat.com oraz www.facebook.com/PCPM.NGO