Marketing MIX Konkurs na logo Krakowa jako kandydata na gospodarza zimowej olimpiady

Konkurs na logo Krakowa jako kandydata na gospodarza zimowej olimpiady

7
0

Kraków ubiega się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, w związku z czym ogłosił konkurs na logotyp tego miasta jako kandydata do organizacji igrzysk. Projekty można zgłaszać do 30 grudnia br., a zwycięskie zostaną wybrane do końca marca 2014 roku. Na zwycięzcę oprócz uznania i prestiżu czeka nagroda pieniężna – maksymalnie 31 000 zł brutto.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne i firmy), które odpowiednio mieszkają lub mają siedzibę na terenie Polski. W szczególności jest on adresowany do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni artystycznych, a także profesjonalnych artystów-grafików i projektantów.
Zwycięski logotyp będzie służył identyfikacji wizualnej Krakowa jako miasta „Zgłaszającego się”, ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022. Będzie umieszczany na różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych wspierających kandydaturę naszego miasta.

Zgłoszone do „Konkursu na logotyp Krakowa jako ‘Miasta Zgłaszającego się’, ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022” prace najpierw będą podlegać formalnej weryfikacji. Te, które przejdą ją z pozytywnym wynikiem, trafią pod obrady Komisji Konkursowej, w skład której – poza przedstawicielami miasta – wejdą: reprezentanci Polskiego Komitetu Olimpijskiego, stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022, a także trzej eksperci w dziedzinie grafiki i projektowania oraz dziennikarz reprezentujący branżowe medium zajmujące się tematyką promocji i marketingu, w tym zagadnieniem identyfikacji wizualnej.

Najpierw zostaną wyłonione maksymalnie trzy Logotypy Finałowe, a następnie, spośród nich Zwycięski Logotyp. Ten ostatni przed jego publicznym ogłoszeniem, będzie musiał uzyskać akceptację Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Autorzy maksymalnie trzech Finałowych Logotypów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości po 1000 zł brutto każdy. Dla zwycięzcy konkursu (autora logotypu, któremu Komisja Konkursowa przyzna najwyższą ilość punktów i który uzyska akceptację Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego) przewidziano nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto. Jeśli będzie on posiadał stosowne uprawnienia i kompetencje i opracuje profesjonalną Księgę Znaku do logotypu otrzyma dodatkowo 20 000 zł.

Regulamin konkursu można znaleźć na: www.krakow.pl