Logo

Trade marketing

Lżejsze opakowania na leki z niskogramaturowym kartonem Stora Enso Tambrite

Firmy Stora Enso, Edelmann i Uhlmann  poinformowały o zakończeniu testów i zatwierdzeniu do użytku niskogramaturowego kartonu przeznaczonego do produkcji specjalistycznych opakowań na leki. Testy wykazały, że produkowany przez Stora Enso karton Tambrite o gramaturze 216 g/m2 może być z powodzeniem stosowany w wysokowydajnych liniach do pakowania medykamentów. Tym samym może on zastąpić standardowo wykorzystywane przy tego rodzaju asortymencie kartony o gramaturze 250 g/m2, gwarantując zachowanie wszystkich parametrów jakościowych finalnego produktu.
   
Tak znacząca redukcja wagi opakowania oznacza oszczędności finansowe dla koncernów farmaceutycznych oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska naturalnego w całym łańcuchu dostaw i w pełnym cyklu życia produktu, jakim jest opakowanie na lek. Przy zastosowaniu kartonu Tambrite, do jego wykonania potrzeba mniej surowca, a samo opakowanie – dzięki niższej wadze – jest łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie. Co więcej, generuje ono mniejszą ilość odpadów i opłat związanych z utylizacją. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia mniejszej ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przy produkcji i przetwarzaniu opakowania.

– Sukces zakończonego właśnie projektu to efekt połączenia bogatych doświadczeń Stora Enso w dziedzinie materiałów opakowaniowych oraz właściwej wiedzy czołowych dostawców rozwiązań opakowaniowych w zakresie przetwarzania i pakowania produktów – mówi Wilfried Schmahl, menedżer ds. rozwoju tego segmentu w firmie Stora Enso, na co dzień współpracujący zarówno z koncernami farmaceutycznymi, jak też z producentami wyrobów czekoladowych oraz konfekcyjnych. – Koncentrując się na bardzo konkretnym zadaniu, wspólnym wysiłkiem udało się nam zoptymalizować wszystkie czynniki decydujące o stworzeniu bardzo wydajnego rozwiązania, zgodnego z polityką zrównoważonego rozwoju. Charakteryzują je: minimalne zużycie surowca, znakomite zachowanie podczas drukowania i procesów przetwórczych oraz możliwość kodowania, a więc zabezpieczania produktów przed fałszerstwem, a wszystko przy zachowaniu najwyższej prędkości linii do pakowania leków.

Stora Enso, Edelmann i Uhlmann rozpoczęły wspólny projekt  pod koniec 2012 roku  od testów druku. Wśród testowanych kartonów – oprócz Stora Enso Tambrite – znalazło się kilka kartonów innych producentów o gramaturze 250 g/m2, które zazwyczaj znajdują zastosowanie przy produkcji opakowań na leki. Firma Edelmann wykonała z nich opakowania w trzech rozmiarach, które następnie zostały poddane testom w zakresie pakowania przez firmę Uhlmann. Wykorzystano przy tym wysokowydajną linię produkcyjną, pracującą z prędkością do 300 pudełek na minutę. Okazało się, że karton Tambrite – testowany we wszystkich trzech dostępnych wersjach (235, 225 i 216 g/m2) oraz przy pełnej prędkości produkcyjnej – zdał ten swoisty sprawdzian celująco.

Zastosowanie niskogramaturowych kartonów, m.in. przy produkcji opakowań na leki, pokazano w praktyce na wrześniowych targach FachPack 2013 w Norymberdze. Na stoisku firmy Uhlmann pracowała kompletna linia pakująca BEC300, w której – do produkcji opakowań – wykorzystano karton Tambrite o gramaturze 215 g/m2. To innowacyjne rozwiązanie jest obecnie oferowane na rynku przez firmę Edelmann pod nazwą ValueCase.

Materiał powstał na podstawie informacji Stora Enso Polska Sp. z o.o. i PAI PrintinPoland.com.