Marketing MIX Havas PR Warsaw rozpoczyna współpracę z PKP Cargo

Havas PR Warsaw rozpoczyna współpracę z PKP Cargo

0

Agencja Havas PR Warsaw rozpoczyna aktywności w obszarze kompleksowego doradztwa komunikacyjnego dla lidera kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugiego największego operatora w Unii Europejskiej – PKP Cargo.

Zakres aktywności prowadzonych przez agencję dla PKP Cargo obejmuje kompleksową obsługę public relations w zakresie komunikacji zewnętrznej i social media, jak również usługi doradcze w zakresie działań public affairs oraz komunikacji wewnętrznej.

W ramach powierzonych działań agencja będzie też odpowiedzialna za przygotowanie rocznej strategii komunikacji.

Wybór agencji nastąpił w drodze przetargu. Umowa została zawarta do końca br.