Trade marketing Podsumowanie Targów Opakowań PACKAGING INNOVATIONS

Podsumowanie Targów Opakowań PACKAGING INNOVATIONS

0

W dniach 9-10 kwietnia 2014 odbyła się najważniejsza impreza w branży opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej, VI Międzynarodowe Targi Opakowań PACKAGING INNOVATIONS. Wydarzenie miało miejsce w Warszawskim Centrum Expo XXI i odbiło się głośnych echem zarówno wśród gości targowych, którzy w wypowiedziach podkreślali bardzo wysoki poziom imprezy, jak i mediów branżowych.

Udział w targach był okazją do poznania innowacyjnych trendów, wymiany informacji oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele ponad 150 firm z kraju i ze świata, m.in. z Wielkiej Brytanii, Białorusi, Austrii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Włoch, Litwy, Szwecji, Holandii, Węgier, Finlandii, Chin i Stanów Zjednoczonych.

Targi Packaging Innovations każdego roku budzą zainteresowanie branżowych gości. VI edycję odwiedziło ok. 3 800 osób, wśród których znaleźli się m.in. właściciele oraz dyrektorzy zarządzający firmami związanymi z branżą opakowań, kierownicy produktu, menadżerowie ds. marki, przedstawiciele działów marketingu, projektanci, technolodzy, dyrektorzy hurtowni oraz dystrybutorzy opakowań. Targi Packaging Innovations to impreza o międzynarodowym charakterze, dlatego podczas wydarzenia można było spotkać zagranicznych gości, którzy licznie przybyli na targi.

Ze względu na różnorodność prezentowanych produktów, oferta Wystawców została podzielona na cztery strefy tematyczne. W strefie LUXPACK można było znaleźć opakowania na produkty luksusowe, opakowania ozdobne oraz typu Premium. W strefie LABELLING & PRINTING wystawcy zaprezentowali: etykiety, systemy etykietujące, kody, nalepki, systemy RFID, rozwiązania w zakresie nadruku na opakowaniach i uszlachetniania druku, materiały POS. Nie zabrakło również strefy CO-PACKAGING, gdzie szczególna uwaga zwrócona została na sposoby pakowania, przepakowywania, konfekcjonowania i kontroli jakości. Na uwagę zasługuje również strefa LOGISPACK. Tutaj prezentowane były opakowania zbiorcze, logistyczne, wewnętrzne, ochronne, gotowe na półkę (Shelf Ready Packaging).

Nieodłącznym elementem każdej edycji targów są bezpłatne seminaria learnShopsTM. To cykl prezentacji prowadzonych przez specjalistów oraz praktyków biznesu. W spotkaniach mogli wziąć udział wszyscy goście targowi zainteresowani omawianą tematyką. W tym roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele polskich oraz zagranicznych firm tj.: Mintel Group Ltd., Stora Enso, Strategir, Chesapeake Polska, Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o./Heinz Plastics Polska, BMPS Consulting Grzegorz Sobiecki, HLP Clear Packaging Products Poland, PATPOL Sp. z o.o., Kodak Polska Sp. z o.o., Color Press Sp. z o.o., Infosystems S.A., PROMENS Warszawa Sp. z o.o., Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., Silny & Salamon Sp. z o.o., Innovatika Sergiusz Sawin, ITW Foils, Arexim Packaging. Prezentację poprowadzili również prof. Zenon Foltynowicz oraz dr inż. Wojciech Kozak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szczególną uwagę gości targów przyciągnęły produkty zgłoszone do „Programu Innowacja”. Do tegorocznego programu wystawcy zgłosili ponad 70 produktów. Prezentowane nowości związane były z różnymi gałęziami przemysłu.

VI Międzynarodowe Targi Opakowań PACKAGING INNOVATIONS powiązane były z szeregiem imprez towarzyszących. Pierwszego dnia targów odbyła się m.in. IV Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku, której organizatorem był Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. W ramach wydarzenia można było dowiedzieć się m.in. o opakowaniach w ekologicznie odpowiedzialnym łańcuchu dostaw. Drugiego dnia targów szerokie grono gości wzięło udział w Forum Polskiej Izby Opakowań: „Przemysł i rynek opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy (wybrane problemy)”.

Duże zainteresowanie wzbudziła również III edycja Strefy Studenta. W wydzielonym miejscu na hali swoje prace zaprezentowali studenci, którzy ponownie zaskoczyli swoimi innowacyjnymi pomysłami. Debiut projektantów za pośrednictwem Strefy Studenta był szczególną okazją do pokazania ciekawych pomysłów specjalistom z branży oraz nawiązania owocnych kontaktów. Strefa Studenta pozwoliła młodym adeptom sztuki spotkać się z kluczowymi osobami w branży, które chętnie wyrażały swoją opinię.