Antalis sponsorem sesji szkoleniowej podczas DSCOOP EMEA - OOH magazine
Logo

Druk CyfrowyNowościWielki Format

Antalis sponsorem sesji szkoleniowej podczas DSCOOP EMEA

W dniach 25-27 czerwca 2014 roku w Budapeszcie odbędzie się konferencja DSCOOP EMEA, której partnerem i uczestnikiem, już po raz trzeci, będzie firma Antalis.

Digital Solutions Cooperative (DSCOOP) to inicjatywa  łącząca właścicieli agencji, niezależnych grafików oraz profesjonalistów używających sprzętu HP Graphic Arts i powiązanych z nim rozwiązań. Tegoroczna edycja ma formę trzydniowych warsztatów, podczas których dyskutować się będzie o kierunku, w jakim powinny rozwijać się drukarnie, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania użytkowników końcowych

Coraz więcej drukarń inwestuje w maszyny do druku cyfrowego, nie tylko w celu  zaspokojenia popytu na małe zlecenia, ale także rozszerzenia swojej oferty  o usługi o dużej wartości dodanej, takie jak  web-to-print czy aplikacje cross-mediowe. Jednak dla wielu z nich świat marketingu jest obcy i posługuje się nieznanym językiem. Pomóc we wzajemnym zrozumieniu mają edukacyjne sesje i warsztaty organizowane podczas konferencji DSCOOOP EMEA, w tym sesja pt. “Holding Meaningful Conversations with Marketers”, organizowana przez Antalis, której przewodniczyć będzie Sima Dahl – trenerka tzw. personal branding oraz specjalistka w zakresie mediów społecznościowych.

Coroczne uczestnictwo i sponsorowanie DSCOOP EMEA przez Antalis jest jednym z fundamentów inicjatywy d2b (Digital-to-Business), w  ramach której firma oferuje swoim klientom szeroką gamę specjalistycznych podłoży dostosowanych do najnowszych technik druku cyfrowego, doradztwo zespołu ekspertów, szereg usług dodatkowych, a także spotkania uczestników rynku.

– Jednym z głównych czynników zmian, jakie zachodzą w przemyśle papierniczym i drukarskim było pojawienie się druku cyfrowego. – mówi Xavier Jouvet, Group Marketing and Purchasing Director z Antalis International. – Obecnie tylko firmy, które nieustannie poszerzają i aktualizują swoją ofertę mają szansę na długofalowy rozwój i sukces. Antalis pragnie wspierać swoich klientów w tym procesie.

Więcej informacji o konferencji DSCOOP EMEA dostępnych jest na stronie.