Marketing MIX Outdoor najbardziej efektywny według ZenithOptimedia Media

Outdoor najbardziej efektywny według ZenithOptimedia Media

0

Reklama zewnętrzna, nie tak jak prasa, telewizja, czy radio, pozostaje niezagrożona przez nowe media – to uniwersalne i skuteczne medium jest niezastąpione w komunikacji z konsumentami – także w XXI wieku.

Konsumujemy coraz więcej mediów – to już ponad 8 godzin dziennie – potwierdza najnowszy raport ZenithOptimedia Media Consumption Forecasts. W 2015 roku ludzie na całym świecie spędzą średnio 492 minuty dziennie korzystając z mediów. Te zmiany generuje Internet − jego udział w konsumpcji mediów 2015 roku wzrośnie aż o 11,8%, także kosztem większości mediów tradycyjnych.

Outdoor jest jedynym medium tradycyjnym, które nie uległo Internetowi i dalej się rozwija. Jak podają autorzy raportu średni czas kontaktu z reklamą zewnętrzną wzrósł o 1,2% w okresie od 2010 a 2014 rokiem, ze 106 do 107,2 minut dziennie. Outdoor umacnia swoją pozycję, bo konsumenci coraz więcej czasu spędzają poza domem, co jest związane ze zmianą zachowań – są coraz bardziej mobilni oraz dysponują coraz większymi ich dochodami. Przybywa także mieszkańców miast oraz rośnie liczba nośników reklamowych. W konsekwencji kontakt z reklamą zewnętrzną jest coraz częstszy i intensywniejszy. Co więcej, outdoor jest jedynym medium, które komunikuje samą reklamę – to czysty czas konsumpcji konkretnej reklamy bez żadnych dodatkowych treści redakcyjnych i kontekstów. Dlatego jest to tak efektywne medium.

Outdoor ma 22% udziałów w łącznej dobowej konsumpcji mediów, co daje mu trzecie miejsce – po telewizji i Internecie w „torcie reklamowym”. Znaczący jest systematyczny, choć nominalnie niewielki spadek popularności telewizji. ZenithOptimedia prognozuje, że w latach 2014-2017 czas kontaktu z reklamą zewnętrzną będzie rósł o 0,2% rocznie. Ten rosnący trend potwierdza, że outdoor, jako uniwersalne i skuteczne medium jest niezastąpiony w masowej komunikacji z konsumentami.

Zdjęcie: Fotolia.com © danr13
https://pl.fotolia.com/ooh

KL