Marketing MIX Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Pałacu w Wilanowie autorstwa 2×2

Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Pałacu w Wilanowie autorstwa 2×2

0

Projektanci ze Studia 2×2 mieli niełatwe zadanie zaprojektowania systemu oznakowania pałacu i parku oraz przedpola w Wilanowie, ułatwiającego poruszanie się turystom po terenie muzeum. System miał również uporządkować i nadać spójność powierzchni informacyjnej w zabytkowym budynku oraz w otaczającej go zabytkowej przestrzeni. 

Według twórców projektu, System Informacji Wizualnej to jedna z najciekawszych form grafiki użytkowej. Jest to dzieło działające na pograniczu projektowania graficznego i architektury, wymuszające ścisłą współpracę i spójność pomiędzy dwoma tymi dziedzinami. To projektant ma zadbać o to, by użytkownik/zwiedzający bez problemu odnalazł się i potrafił funkcjonować wewnątrz budynku. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to wyjątkowa instytucja kulturalna w stolicy, zespół pałacowo-parkowy skupiony wokół barokowej rezydencji, zbiorów sztuki, wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań.

– Z racji bogactwa zbiorów Muzeum, wymieszania epok, styli i ograniczonego budżetu produkcyjnego Instytucji było to nie lada wyzwanie. Aby zadbać o czytelność systemu informacji wizualnej, wpisanego w mnogość form, epok, stylów i barw, ograniczyliśmy go kolorystycznie do minimum. Zastosowaliśmy dwa bratnie kroje pisma Clavo i Lelum Sans projektu Michała Jarocińskiego/ DadaStudio. Na bazie cech kroju pisma – detali Clavo zbudowaliśmy zestaw piktogramów wykorzystywanych na tablicach i w drukach ulotnych – opowiada o pracy nad realizacją Wojciech Staniewski, projektant prowadzący ze Studia 2×2.

[galeria=”1″]

Projektanci SIW wzięli pod uwagę ekonomię produkcji i łatwość implementacji oznakowań oraz spory zbiór elementów zastanych, które należało włączyć do projektu. System został przeniesiony na kolejne nośniki, jakimi są druki informacyjne i edukacyjne. Czy nowy system sprawdza się? Jednym z wyznaczników sukcesu może być informacja, że tuż po jego wprowadzeniu w życie, Muzeum zanotowało ośmiokrotnie większe zainteresowanie wypożyczaniem audioprzewodników. 

JK