Marketing MIX Zmiany w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR

Zmiany w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR

0

29 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków SAR i ZAR. W czasie posiedzenia przyjęto 6 nowych agencji oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu.

Skuteczność, Innowacyjność i Kreatywność, to wartości określające misję Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR – tak jednogłośnie zadecydowali jego członkowie podczas Walnego Zgromadzenia. Są one wyrażane poprzez konkursy, działalność edukacyjną oraz pracę na rzecz tworzenia i rozpowszechniania rynkowych standardów, a także inicjatywy z obszaru CSR.

– W SAR mamy silne, poparte doświadczeniem, przekonanie, że kampania która była naprawdę skuteczna, musiała być również kreatywna i innowacyjna. Jeśli nie była, to znaczy, że zmarnowano okazję by dzięki innowacyjności i kreatywności walczyć o większą efektywność. W dzisiejszym świecie nie ma skuteczności bez innowacyjności, która z kolei nie istnieje bez kreatywności. Uważamy, że każdy skuteczny proces, przedsięwzięcie, produkt, każda usługa, kampania, działalność marketingowa musi być równocześnie kreatywna i innowacyjna. Chcemy żeby SAR był promotorem takiego myślenia, bo jest ono potrzebne całej polskiej gospodarce – komentuje Szymon Gutkowski, Prezes SAR.

Jasne zasady przetargów

Platforma przetargowa dla agencji członkowskich SAR była także tematem rozmów podczas Walnego Zebrania. To narzędzie pozwalające wszystkim uczestnikom przetargu na wymianę informacji, dotyczących kwestii proceduralnych postępowania. Wkrótce zostaną wdrożone nowe funkcjonalności, które jeszcze bardziej usprawnią z niej korzystanie wszystkim zainteresowanym. Będą one miały za zadanie również pomóc we wdrażaniu i promowaniu europejskich standardów relacji pomiędzy klientami a agencjami. Ma ona także zbliżać obydwa środowiska, tak aby skutecznie budować dialog dotyczący standardów przetargowych i wzajemnej współpracy. Efektywniejsza komunikacja pomiędzy tymi podmiotami przysłuży się jednemu – profesjonalizacji procesów przetargowych w Polsce. Platforma ma być również kompendium wiedzy dla osób organizujących przetargi na usługi marketingowe w Polsce: od doboru uznanych i doświadczonych partnerów, poprzez kolejne etapy przetargu i jasne zasady na jakich powinien on się odbywać.

Podmioty, które są niezrzeszone także mogą otrzymać dostęp do platformy przetargowej po wcześniejszym spotkaniu z władzami Stowarzyszenia, zaakceptowaniu obowiązującego regulaminu i wskazówek przetargowych WFA, EACA, SAR oraz podpisaniu umowy.

– Promocja najwyższych standardów biznesowych i postępowania zgodnie z dobrymi praktykami to jeden z najważniejszych celów SAR. Przestrzeganie tych zasad leży w istotnym interesie zarówno członków naszego Stowarzyszenia, jak i ich klientów. Platforma przetargowa tworzy równe i transparentne warunki dla wszystkich jego uczestników, w znaczny sposób ograniczając niepotrzebne koszty i czas – mówi Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SAR.

Nowi członkowie SAR

Jak podczas każdego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, także tym razem oficjalnie przyjęto nowych członków. W tym roku do Stowarzyszenia dołączyło 6 agencji. Są to: endorfina events, Gutenberg Networks Warszawa, Good Company, Plej, Papajastudio i Peppermint. Ponadto w ramach Grupy Denstu Aegis Network członkami SAR są Isobar, Carat oraz Vizeum. Oznacza to, że obecnie w Stowarzyszeniu zrzeszonych jest 94 podmiotów.

– Bardzo cieszymy się z faktu dołączenia do grona agencji zrzeszonych w SAR. To dla nas zaszczyt, ale również możliwość aktywnego uczestniczenia w inicjatywach Stowarzyszenia, większego wpływania na branżę komunikacji marketingowej w Polsce oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w projekty SAR będzie wiązało się z obopólną korzyścią – mówi Łukasz Gumowski, creative partner w Plej.

Zmiany w Zarządzie

Podczas Walnego Zebrania członkowie SAR przeprowadzili wybory uzupełniające do Zarządu. W ich wyniku wybrani zostali: Monika Bierwagen (Isobar Poland), Małgorzata Węgierek (Havas Media), Michał Kazimierczak (Y&R) i Marcin Gaworski (180heartbeats + JUNG v. MATT). Resztę składu Zarządu stanowią: Jakub Kamiński (Brain), Izabela Albrychiewicz (MEC) oraz Szymon Gutkowski (DDB&tribal), który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Ponadto w gronie Zarządu gościnnie zasiadła także Małgorzata Leniarska (Dragon Rouge), jako przedstawiciel Klubu Brand Design. Z kolei Rada Nadzorcza będzie kontynuować swoje prace w następującym składzie: Wojciech Borowski (McCann Worldgroup), Katarzyna Łakińska (V&P) oraz Rafał Ciszewski (K2). Ponadto podsumowano działania regularnie prowadzone przez SAR. Zebrani członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe, a Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi absolutorium.

 www.skmsar.org

JK