Trade marketing Etykiety z certyfikatem od Aniflex

Etykiety z certyfikatem od Aniflex

96
0

Mając na uwadze potrzeby rynku, a także ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów Spółka Aniflex podjęła działania opisane w rozporządzeniu dotyczącym dobrej praktyki produkcyjnej i uzyskała certyfikaty dopuszczające wytwarzane etykiet do kontaktu z żywnością.

Materiały wykorzystywane do kontaktu z żywnością, w tym także etykiety samoprzylepne aplikowane na opakowania z żywnością, muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (WE) 1935/2004.

– Generalne założenie dotyczy ograniczenia migracji substancji, które mogłyby spowodować  zmiany w składzie produktu lub prowadzić do pogorszenia jego wyglądu, smaku lub zapachu. Materiały przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne aby nie powodować przenikania do żywności pewnych ilości substancji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka – wyjaśnia Justyna Kierzkowska-Grzyb, Specjalistka ds. Marketingu w Aniflex.

Jak podkreśla producent, dzięki certyfikacji oraz wdrożonym zasadom Systemu Zarządzania Jakością ISO: 9001:2008 Klient ma pewność, że wybierając etykiety Aniflexu, wybiera także bezpieczeństwo własnego produktu.

www.aniflex.pl

JK