Marketing MIX Pozytywny wizerunek Śląska to moja wizja – Ilona Kanclerz, niezależna kandydatka do...

Pozytywny wizerunek Śląska to moja wizja – Ilona Kanclerz, niezależna kandydatka do Senatu RP z Katowic

204
0

O tym jak znieść bariery w rozwoju przedsiębiorczości, wspierać sektor MŚP, bronić i prezentować interesy śląskich przedsiębiorców mówi – Ilona Kanclerz, niezależna kandydatka do Senatu RP z Katowic.

Skomplikowane ustawodawstwo, różnorodna interpretacja przepisów podatkowych, ograniczenia w kosztach, biurokracja, brak wsparcia polskich eksporterów oraz problematyka przetargów – to „6 największych barier dla rozwoju biznesu” – jakie wskazano podczas debaty Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Czy jest szansa na ich ograniczenie?

Ilona Kanclerz: Podobne problemy sygnalizują przedsiębiorcy z całego kraju. Przez wiele lat, będące kołem napędowym małe i średnie firmy traktowane były jak chłopcy do bicia. Przegrywały w nierównej konkurencji z sektorem budżetowym. Niejasne prawo daje możliwości interpretacji na ogół niekorzystne dla podatnika. Kontekst postrzegania właścicieli firm możemy prześledzić na przykładzie kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Są na gorszej pozycji niż np. ich koleżanki zatrudnione na etatach.

Która z tych barier ma najbardziej negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości?

Niestety, wszystkie z nich składają się na niekorzystny obraz relacji przedsiębiorca – urzędnik. 

Jak bazując na Pani doświadczeniu – jest Pani także przedsiębiorcą, można najskuteczniej wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim uprościć prawo. Co nie zabronione – to dozwolone. Nie patrzeć na przedsiębiorcę jak na przestępcę. Warto też przywrócić dobre imię i rangę jakim rzemiosło i szkolnictwo zawodowe cieszyło się wcześniej.

Czy samorządy wspierają lokalne firmy? Jak ta sytuacja wygląda w Katowicach?

Mogłyby bardziej im sprzyjać. Duże firmy zatrudniają rzeszę prawników i specjalistów do pozyskiwania środków unijnych i dzięki temu są głównymi beneficjentami wielu programów pomocowych. Wsparcia potrzebują małe i średnie firmy borykające się często z terminowością opłat do ZUS, Urzędów Skarbowych itp. Bardziej wspierają i motywują do działania organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia, izby i grupy branżowe, będąc bliżej przedsiębiorcy, znają lepiej ich potrzeby.

Czym chce się Pani zająć w pierwszej kolejności, jeśli zostanie senatorem z Katowic?

Na początku zorganizowaniem biura o charakterze informacyjno-pomocowym dostępnego dla wszystkich. Następnie, zaplanowaniem działań i strategii oraz harmonogramu ma podstawie analizy postulatów moich wyborców. Senat z wielowiekową tradycją daje nam duże możliwości. Wprowadzenie zmian jest konieczne! Chcę go przewietrzyć, odświeżyć i unowocześnić. Stanowienie prawa, obrona i prezentacja śląskich interesów to tylko garść postulatów, które będę w nim realizować. Budowanie relacji i współpracy na poziomie regionalnym, państwowym i międzynarodowym oraz realny wpływ na pozytywny wizerunek Śląska to moja wizja. Nasza tradycja, kultura oraz odwaga i potencjał sprawią, że sięgniemy po równoprawną pozycję we współczesnym świecie.

Rozmawiał Robert Załupski

Debata w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się 22 września br. Więcej o wydarzeniu: TUTAJ