Wydarzenia Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

89
0

Trzy sektory. Trzy obszary tematyczne. Jeden cel: wymiana dobrych praktyk i wiedzy między organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz instytucjami publicznymi. Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu po raz drugi organizuje konferencję poświęconą tematyce CSR i współpracy międzysektorowej. W tym roku goście i uczestnicy pochylą się również nad zagadnieniem wolontariatu pracowniczego.

– Sukces poprzedniej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że w regionie potrzebna jest platforma służąca wymianie doświadczeń, a także pomagająca nawiązać kontakt i wytworzyć silniejsze relacje pomiędzy przedstawicielami firm, NGO i instytucji państwowych – mówi Daria Ostrowska, wiceprezes fundacji.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane case studies, które nakreślą bliżej jak wygląda w praktyce społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat kompetencyjny i współpraca międzysektorowa w firmach oraz organizacjach pozarządowych. Swoimi doświadczeniami i obserwacjami podzielą się Ewa Bielawska z Credit Suisse, Ewa Szymkowska-Nowak z UBS oraz Dorota Mołodyńska-Küntzel, reprezentująca trzeci sektor. Uczestnicy tegorocznej edycji będą mogli również wziąć udział w warsztatach poszerzających kompetencje oraz w panelu dyskusyjnym.

– Firmy, choć posiadają mocne zaplecze finansowe, często nie mają pełnej wiedzy na temat problemów społecznych w środowiskach, w których dana firma funkcjonuje. Wiedzą tą dysponują organizacje pozarządowe. Brak im jednak funduszy. Z kolei instytucje publiczne posiadają wsparcie administracyjne – tłumaczy Stanisław Skórski, prezes fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. – Ich współpraca zwiększa szanse na udane działania CSR. Celem konferencji jest usprawnienie komunikacji pomiędzy podmiotami z tych sektorów – dodaje Stanisław Skórski.

Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się 26 listopada 2015 roku w Krzywym Kominie we Wrocławiu. Skierowana jest do wszystkich przedstawicieli firm, instytucji publicznych i NGO, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i wymienić się doświadczeniami w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Zapisy na konferencję ruszają pod koniec października.

Więcej informacji pod adresem www.akademiaodpowiedzialnosci.pl

OOH magazine jest partnerem wydarzenia.