Wydarzenia Powstała Polska Izba Techniki Estradowej

Powstała Polska Izba Techniki Estradowej

116
0

Powstała pierwsza w kraju izba gospodarcza branży związanej z techniką sceniczną, a jednocześnie pierwsza umocowana prawnie organizacja branżowa działająca w szerokiej skali na rzecz podmiotów związanych z techniką estradową. Jej członkami są przedstawiciele firm zajmujących się nagłośnieniem, oświetleniem i konstrukcjami scenicznymi.

3 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie założycielskie, na którym ponad setka przedstawicieli firm branży estradowej powołała do życia organizację mającą za swoje główne zadanie dbać o interesy, rozwój, a także o przestrzeganie i promowanie dobrych praktyk wśród członków izby (ale i całej branży w Polsce). PITE ma być głosem środowiska w kontaktach ze światem zewnętrznym, włączając w to zarówno ustawodawców, jak i szeroko rozumianych klientów oraz zleceniodawców. Ma reprezentować branżę w ważnych sprawach, prowadzić działalność opiniującą i doradczą w imieniu zrzeszonych firm. Ma być organem pomocnym w interpretacji istniejących przepisów regulujących działalność specyficzną dla branży estradowej, ale także – w miarę możliwości – opiniującym lub reprezentującym interesy w obliczu przyszłych regulacji administracyjnych różnego szczebla. PITE ma prowadzić szeroką działalność edukacyjną: od biuletynów prezentujących dobre praktyki i podstawowe zagadnienia klientom instytucjonalnym, szkolenia przeznaczone dla agencji i organizatorów imprez, poprzez bogaty program kształcenia przyszłych kadr firm z branży, po szkolenia dla pracowników i właścicieli firm w odpowiednim dla ich potrzeb zakresie. Izba to także organ promocyjny dla firm, które go współtworzą. W założeniu ma pełnić rolę panelu eksperckiego współpracującego z innymi podmiotami administracyjnymi i firmami dystrybucyjnymi, produkcyjnymi lub usługowymi w zakresie opracowywania rozwiązań mających na celu ochronę interesów branży.

PITE ma zapewniać wsparcie prawne zrzeszonym podmiotom oraz możliwość interwencji w imieniu własnym na wniosek członka izby w przypadku podejrzenia złamania przepisów (np. w przypadku przetargów), ale przede wszystkim ma promować dobre praktyki w tym zakresie. PITE to też forum wymiany informacji, doświadczeń, pomysłów i podejmowania różnorakich inicjatyw na rzecz członków.

Członkostwo w PITE jest odpłatne (150 zł miesięcznie), a wstąpienie do izby to koszt 1800 zł (roczna suma składek członkowskich). Kwoty te przeznaczone są w całości na działalność statutową Izby.

Wszystkie firmy obecne na spotkaniu założycielskim otrzymały automatycznie członkostwo w PITE, stając się założycielami izby. Na wielogodzinnym spotkaniu przyjęto statut PITE, a także wybrano władze organizacji (ich kadencja trwa nominalnie trzy lata).

Pięcioosobowemu zarządowi przewodniczy prezes Grzegorz Łapczyński (Astral Concert&Party), wiceprezesem został Piotr Zajkiewicz (ZiKE Labs), a na czele siedmioosobowej rady nadzorczej zasiadł Krzysztof Polesiński (Airpol Sound&Light). Ważne kwestie formalne przeplatane były dyskusją o obowiązkach, zadaniach i celach organizacji. Obecnie PITE rusza z regularną działalnością, otwierając swoje biuro w Warszawie i startując z realizacją kolejnych założeń programowych i wyznaczonych zadań.

Źródło: www.muzykaitechnologia.pl

KL