Marketing MIX Awans w strukturach LOWE WARSAW

Awans w strukturach LOWE WARSAW

99
0

Agencja LOWE Warsaw (Mullen Lowe Group) rozbudowuje dział dedykowany usługom BTL i shopper marketingowi. Na jego czele stanął Paweł Ostrowski, który objął stanowisko Head of BTL. Awans jest wynikiem konsekwentnego wdrażania strategii rozwoju agencji, skupiającej się na interdyscyplinarnym podejściu do projektów komunikacyjnych.

Paweł Ostrowski, jako Head of BTL, będzie odpowiedzialny za organizację i zarządzanie pracą pięcioosobowego zespołu kreacji BTL, obsługującego kluczowych klientów. Pod jego opiekę trafią między innymi takie marki jak: WARTA, Pernod Ricard, OdiDo, oraz Ferrero.

– Awans Pawła jest efektem dynamicznego rozwoju Agencji i większej niż dotychczas, ilości projektów BTL-owych. Jego doświadczenie i wiedza w tym zakresie są niezwykle cenne w tworzeniu projektów, które często wykraczają poza standardowe rozumienie zadań BTL. Zauważyliśmy, że coraz częściej Big Idea w rozumieniu ATL-owym jest tylko punktem wyjścia do dalszego działania – wyjaśnia Kinga Grzelewska, dyrektor zarządzająca LOWE Warsaw.

Paweł Ostrowski jest związany z LOWE WARSAW od 2008 roku. Ostatnio piastował stanowisko Senior art. Directora.

JK