Aktualności PIAP zacieśnia współpracę z innymi organizacjami

PIAP zacieśnia współpracę z innymi organizacjami

46
0

Polska Izba Artykułów Promocyjnych podejmuje działania w kierunku zacieśnienia współpracy z innymi organizacjami branżowymi, działającymi na rynku. Efekt synergii ma być dodatkowym bodźcem stymulującymi zmiany na rynku i integrację podmiotów działających na rynku.

Inicjatywa PIAP ma na celu skuteczniejsze działanie na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy izbami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami wspierającymi szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Porozumienia umożliwią także promocję izby przez wymianę logotypów lub materiałów promocyjnych na stronach partnerów, na zasadzie wzajemności. Wspólne działania ułatwią przepływ informacji o złych praktykach organów władzy ustawodawczej i wykonawczej rażąco naruszających interesy przedsiębiorców. W ramach nawiązanych kontaktów organizacje mogą także wspólnie organizować konferencje, seminaria oraz podejmować wszelkie inicjatywy podnoszące świadomość społeczeństwa o prowadzeniu przedsiębiorstwa. Jednym z celów porozumień jest także wspólne lobbowanie na rzecz ograniczenia przepisów utrudniających funkcjonowanie firm i wspieranie inicjatyw mających na celu ich zniesienie.

PIAP podpisał już umowy o współpracy z kilkoma istniejącymi na rynku organizacjami: Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB, Izbą Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS), Polsko-Bułgarską Izbą Handlową oraz Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową.

www.piap-org.pl

KL