Logo

Event MIX

Agencja Plej dla IV Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Agencja Plej, wybrana przez Polską Izbę Ubezpieczeń do kompleksowej organizacji oraz obsługi czwartego Kongresu PIU, z sukcesem zakończyła organizację wydarzenia. Z ramienia agencji za produkcję i koordynację eventu odpowiadała Marta Tomaszewska wraz z Mateuszem Pankiewiczem i Anną Stawowy. Wszystkie materiały kongresowe zostały przygotowane przez dział kreacji Plej.

Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń to najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce. 10 i 11 maja w Sopocie po raz czwarty odbyło się to coroczne spotkanie branżowe, którego uczestnikami są firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku, politycy oraz przedstawiciele nadzoru ubezpieczeniowego. Tegoroczne wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością największa w jego historii liczba przedstawicieli Sejmu, Senatu, ministerstw i urzędów. Jak co roku do Sopotu przybyli także przedstawiciele zarządów niemal wszystkich polskich ubezpieczycieli, łącznie ponad 250 osób. Kongres otworzyli: dr Jacek Karnowski – prezydent miasta Sopotu, dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu RP w latach 1995-97, Andrzej Jaworski – były przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, obecnie członek zarządu PZU, Grzegorz Bierecki – przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

[galeria=”1″]

Agencja Plej odpowiedzialna była za realizację koncepcji kreatywnej, a także kompleksową obsługę kongresu: sprawną rejestrację uczestników (infolinia, platforma rejestracji online, rejestracja opłat i wystawianie faktur), obsługę strony kongresu (aktualizacje programu, biografii prelegentów), produkcję materiałów na kongres (broszury, notesy, identyfikatory), produkcję kongresu w Hotelu Sheraton w Sopocie od strony technicznej, scenograficznej, koordynacji działań hotelu, branding na miejscu, obsługę rejestracji, transferów gości, a także oprawę techniczną i artystyczną uroczystej kolacji dla gości kongresu.

http://kongrespiu.pl/
http://plej.pl/

PP