Event MIX Program III edycji konferencji Event Biznes

Program III edycji konferencji Event Biznes

0

Już 18 października 2016 w EXPO XXI Warszawa odbędzie się branżowa konferencja Event Biznes. Spotkanie skierowane jest głównie do managerów i dyrektorów działów marketingu firm. Swoje drzwi otworzy jednak wszystkim zainteresowanym działaniami w przemyśle spotkań. Organizator wydarzenia Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) przygotowało wyjątkowy program nad którego merytoryczną treścią czuwała specjalnie powołana Rada Programowa. Tematy tegorocznej edycji związane są z nowoczesnymi formami promocji, metodami budowania marki w świadomości klientów oraz możliwościami sprzedażowymi i wizerunkowymi płynącymi z wykorzystania event marketingu w biznesie.

Program konferencji został tak opracowany, aby zaprezentować rozwiązania modelowe i innowacyjne stosowane w event marketingu, jak również te, które mają na celu inspirować uczestników głównie poprzez prezentację nowinek technologicznych czy nietypowych narzędzi. Jak co roku skupiono się również na prezentacji case study modelowych eventów opartych na analizie danych i przedstawieniu realnych korzyści biznesowych w tym m.in. zwrotu z inwestycji, wzrostu rozpoznawalności marki czy zwiększenie zasięgu i poszerzenie zakresu oraz dotarcia do docelowej grupy odbiorców.

Podczas III edycji konferencji bardzo ważnym punktem rozważań będą kwestie bezpieczeństwa eventu oraz związane z logistyką przy przygotowaniu i realizacji wydarzeń. W związku ze stałą profesjonalizacją branży oraz pracą nad dobrymi praktykami nie mogło zabraknąć panelu poświęconego etyce w branży, wskazaniu pożądanych i modelowych rozwiązań, jak również zachowań, których celem nadrzędnym jest stałe dążenie do umacniania branży oraz przygotowaniu spektakularnych ale przede wszystkim korzystnych biznesowo eventów.

Konferencja podzielona została na trzy główne bloki:

Blok 1: Warsztat Marketera

  •        Komunikacja i nowe technologie,
  •        Narzędzia i inspiracje,

Blok 2: Studia Przypadku

  •        Event w strategii komunikacji marek,
  •        Logistyka i bezpieczeństwo

Blok 3: Dobre Praktyki. Etyka w Branży

Bilety dostępne na stronie konferencji: www.eventbiznes.pl

OOH magazine jest patronem medialnym wydarzenia.

JK