Logo

Event MIX

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw za nami!

Około 7 tysięcy zarejestrowanych uczestników, kilkuset gości zagranicznych, ponad 80 sesji tematycznych i wydarzeń towarzyszących, 120 wystawców na Targach Biznes Expo. Obrady z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego, Elżbiety Bieńkowskiej, Adama Bodnara, Jerzego Buzka i kilku dotychczasowych premierów Polski. Ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej, kilkunastu prezydentów miast, eksperci z kraju i zagranicy. Ludzie świata mediów, biznesu i nauki. Dobiegająca końca szósta edycja Europejskiego Kongresu MŚP jest najlepszy dowodem na to, że język biznesu jest językiem uniwersalnym. Podczas trzech dni w Katowicach rozmawiano nim o teraźniejszości i przyszłości gospodarki Śląska, Polska i Europy.

Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Gospodarzem Miasto Katowice, zaś współgospodarzami Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Metropolia Silesia.

Merytoryczne debaty polityków

Podczas 3 dni Kongresu odbyło się ponad 80 sesji, paneli, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z których zdecydowana większość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a na wielu liczba chętnych przewyższała liczbę miejsc. Wśród najpopularniejszych były sesje o tematyce IT, zwłaszcza prowadzone przez technologicznych gigantów z USA: Facebooka i Google’a.

– Potwierdzeniem, że tematyka, którą zaproponowaliśmy podczas tegorocznego Kongresu była trafiona, jest frekwencja. W wymiarze praktycznym, dla przedsiębiorców, Kongres był sukcesem. Wyjątkowa była sesja inauguracyjna, która z jednej strony dotykała spraw globalnych, a z drugiej Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który będą realizować mali i średni przedsiębiorcy. To, że rozmowa miała charakter merytoryczny, a nie polityczny, mimo, że wziął w niej udział wicepremier Piotr Gliński i 4 byłych premierów, pozwala sądzić, że tworzymy na Kongresie modelowe rozwiązania do dyskusji publicznej, której przecież w Polsce tak brakuje – powiedział Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizatora Kongresu.

Pierwsza z debat polityczno-gospodarczych podczas sesji inauguracyjnej dotyczyła małej i średniej przedsiębiorczości w nowym środowisku międzynarodowym. Wzięli w niej udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Jerzy Buzek, europoseł.

W drugiej debacie, poświęconej Planowi na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wziął udział Wicepremier Piotr Gliński oraz byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Hausner, Janusz Piechociński, Janusz Steinhoff. Spotkanie poprowadził Kamil Durczok.

– Musimy wyjść z pułapki średniego rozwoju, musimy przeskoczyć te ograniczenia, które dotykają krajów takich, jak Polska. I w tym wszystkim sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest szalenie istotny. On także znajduje miejsce w naszym programie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju środki wsparcia – powiedział Wicepremier Piotr Gliński. Podczas wystąpienia Gliński nawiązał do rządowego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywając go jednym z filarów obecnej polityki państwa, w którym bardzo ważne miejsce zajmują właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Stwierdził też, że gospodarka jest podstawą rozwoju Polski.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zwrócił uwagę na kwestie prawne dotyczące przedsiębiorców: – Do biura rzecznika trafia rocznie około 3 tysięcy skarg dotyczących pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczą one między innymi kontroli, dotacji, wartości regulacji, składek na ubezpieczenie czy spraw karnych. Bardzo istotne jest, zdaniem Bodnara, by prawo było stabilne, organy państwowe działały w sposób odpowiedzialny oraz by funkcjonowała sprawna administracja.

Wielkie święto przedsiębiorców

Wśród ponad 80 wydarzeń największym zainteresowaniem cieszyły się: panel o pomocy prawnej dla przedsiębiorców, sesje poświęcone ekonomii współdzielenia, górnictwu z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, metropoliom, smart city, bezpieczeństwu biznesu w świecie internetu i nowych technologii, firmom rodzinnym czy szkolnictwu zawodowemu. Równie wysoka frekwencja była na spotkaniu z Jarosławem Kuźniarem, Robertem Makłowiczem i Tomaszem Koniorem, na sesji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce, czy tej dotyczącej problemu jakości powietrza w miastach.

Wyjątkowym wydarzeniem była odbywająca się już po raz czwarty w ramach Kongresu sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji. Po zakończeniu obrad zostało podpisane porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada. Celem umowy jest zwiększenie współpracy w obszarze nauki, kultury i gospodarki.

Istotnym punktem Kongresu było wręczenie wyróżnień w ramach Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. W westybulu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nagrodzono samorządy, które najlepiej wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyznanych zostało pięć wyróżnień w kategorii „Miasto” oraz po jednym w kategoriach: „Gmina miejsko-wiejska” i „Gmina wiejska”. W tym roku były to: Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Czeladź, Gliwice, Olesno i Jasienica.

Kongresowi jak co roku towarzyszyły Targi Biznes Expo, które zgromadziły ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem obok ofert wystawców z różnych branż cieszyły się wykłady ekspertów z zakresu marketingu, sprzedaży i HR. Odwiedzający mogli również zasięgnąć porady na Targowej Wyspie Wiedzy i pozyskać nowe kontakty w Strefie Networkingu i B2B.

[galeria=”1″] 

Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Gospodarz: Miasto Katowice

Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Metropolia Silesia

Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Partnerzy Merytoryczni: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Small Business International Cooperation Office, Rewipromien

JK