Logo

Event MIX

Przemysł spotkań w Polsce. Dlaczego warto być na bieżąco?

W ciągu najbliższych pięciu lat w Polsce odbędzie się ponad 150 kongresów międzynarodowych stowarzyszeń. Co godne uwagi, liczba tych spotkań podwoiła się w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Według raportu przygotowywanego co roku przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej wkład tego sektora w sprzedaż noclegów hotelowych w Polsce wyniósł ponad 3,1 mld zł. Do tego dochodzi sprzedaż usług gastronomicznych wyceniana na ponad 1 mld zł oraz usług kulturalno-rekreacyjnych oszacowanych na 1,2 mld zł. Dane te dotyczą zaledwie kilkunastu procent przeanalizowanych spotkań za rok 2015.

Ten temat został poruszony jako kluczowy w prezentacji, która odbyła się podczas konferencji Event Mix w ramach wrześniowych targów reklamy, FestiwalMarketingu.pl. Istotnym elementem, który ma bezpośrednie powiązanie z tematem statystyk jest ogólnopolskie badanie Poland Meetings Impact.

Badanie to, a następnie raport ma zaprezentować wartość ekonomiczną wynikającą z organizacji konferencji, kongresów, spotkań biznesowych, wydarzeń korporacyjnych, targów czy mega eventów w Polsce. Założeniem autorów projektu jest oszacowanie, ile wart jest nieopisany i niezbadany dotąd pod kątem ekonomicznym sektor oraz jaki jest jego wpływ na gospodarkę.

Z pewnością przemysł spotkań w Polsce jest niedocenionym sektorem, a wynika to głównie z niewiedzy, jak ważną i perspektywiczną jest dziedziną. Po drugie, branża ta bardzo mocno się rozwinęła, coraz większe są inwestycje w infrastrukturę oraz widoczne efekty tych inwestycji. Organizatorzy wydarzeń prezentują poziom doceniany na międzynarodowym rynku, pozycja wydarzenia, jako narzędzia biznesowego także jest coraz silniejsza. Na kilku świadomych swojej wartości i rozwiniętych rynkach zbadano ekonomiczny wpływ organizacji spotkań. Patrząc na te doświadczenia, jesteśmy pewni, że podjęcie się takiego zadania, to ważny krok dla rozwoju branży.
W ramach prezentacji został poruszony również temat współpracy związanej z rekomendacjami uzyskiwanymi przez firmy i podmioty prywatne od mediów, kontrahentów, instytucji publicznych czy międzynarodowych stowarzyszeń takich jak MPI, Site, ICCA czy DMAI.

Ponadto ukazano możliwości rozwoju i edukacji, które istnieją zarówno w Polsce, jak i Europie. Zwracając szczególną uwagę na studia, studia podyplomowe i profesjonalne szkolenia. Cenną inicjatywą z obszaru edukacji, jak i współpracy międzynarodowej jest Meetings Week Poland, który co roku pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się w marcu w Warszawie.

Finalnie przedstawiono możliwości rozwoju własnego biznesu poprzez działanie w ogólnopolskich stowarzyszeniach oraz globalnych inicjatywach. Podsumowując, zaprezentowano wartość biznesową z połączenia merytoryki i kreatywności, która wsparta edukacją daje możliwości realizacji w branży spotkań.

Krzysztof Celuch – Absolwent AWF, doktor nauk humanistycznych UW. Prorektor w SGTiR. Wykładowca studium Event Management SBE na UW, profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau POT. Autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce.” Założyciel i pierwszy prezes MPI POLAND, członek rady dyrektorów MPI. Przewodniczący kapituły „Osobowość Roku MICE Poland”, juror MP POWER AWARD oraz Crystal Awards. Wyróżniony jako jedna z „30 osób poniżej 30. roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”.