Logo

Event MIX

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z SBE

Stowarzyszenie Branży Eventowej rozpoczęło współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB. W ramach partnerstwa SBE i PSM obie organizacje będą wspierać swoje firmy członkowskie w rozwijaniu wspólnych działań, wykorzystując fachową wiedzę oraz doświadczenie zarówno specjalistów od eventów, jak i od marketingu bezpośredniego.

Partnerstwo SMB i SBE na pewno przyczyni się do wymiana doświadczeń. Korzystanie z usług przedsiębiorstw, które mogą się pochwalić członkostwem w ww. organizacjach, to gwarancja współpracy ze sprawdzonymi, rzetelnymi i wiarygodnymi partnerami.

 – Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza firmy i osoby, które w polskiej branży MICE odgrywają ważną rolę, dbają o wysokie standardy współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku. SBE jest też reprezentantem branży w kluczowych dla środowiska kwestiach, m.in. przy konsultacjach społecznych nowych rozwiązań prawnych. Miło nam, że teraz będziemy mogli korzystać z bogatego doświadczenia koleżanek i kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Już się cieszymy na wspólne inicjatywy, także o charakterze edukacyjnym i społecznym – mówi Marta Dunin- Michałowska, Prezes Zarządu SBE.

Dla obu organizacji bardzo ważne są profesjonalne relacje z klientami, prowadzone w oparciu o kodeks etyki zawodowej. SMB i SBE pomagają w rozwoju firm członkowskich, promują najbardziej wartościowe praktyki, zachęcają do stałego podnoszenia kwalifikacji, jak i edukacji wewnątrz stowarzyszeń.

– SMB to już ponad 20 lat aktywności na rzecz środowiska marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Członkostwo w wielu federacjach i związkach pomaga nam w dialogu z wszystkimi interesariuszami naszego środowiska, również na poziomie ogólnoeuropejskim. Z kolei jeśli chodzi o obecne partnerstwo z SBE, to wiążemy z nim spore nadzieje. Zależy nam, aby otoczenie biznesowe – w którym działają firmy marketingu bezpośredniego – było jak najbardziej profesjonalne. Jesteśmy przekonani, że wspólne projekty SMB i SBE przyniosą wiele dobrego reprezentowanym przez nas przedsiębiorstwom, a także całej branży marketingowej – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu SMB.

www.sbe.org.pl

www.smb.pl

JK