Marketing MIX Awanse w Nest Banku: Dziendziel i Borgosz Dyrektorami Wydziałów

Awanse w Nest Banku: Dziendziel i Borgosz Dyrektorami Wydziałów

0

Od lipca Departament Marketingu Nest Banku ma na pokładzie dwóch Dyrektorów Wydziału. Oprócz Bartosza Dziendziela i Lecha Borgosza, awansowała również Ewelina Wiśniewska, obejmując kierownictwo nad nowo wyodrębnionym wydziałem Marketingu Operacyjnego. W czerwcu pod skrzydłami Maćka Pichlaka powstał również Wydział PR, którym kieruje Agata Dorożuk.

Nest Bank zaistniał na polskim rynku bankowym w ubiegłym roku, przebijając się odważną komunikacją osadzoną w świecie tradycyjnych wartości. Dzięki charakterystycznym i konsekwentnym kampaniom, bardzo szybko zaistniał w świadomości klientów, zyskując coraz większą rozpoznawalność, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Pół roku po launchu wspomagana rozpoznawalność Nest Banku wyniosła 41%*.

Za dynamicznym rozwojem marki stoi zespół Maćka Pichlaka. W związku z ambitnymi planami ekspansji banku i planowanymi intensywnymi kampaniami wspierającymi rozwój oferty produktowej, z początkiem lipca Bartosz Dziendziel i Lech Borgosz awansowali na Dyrektorów Wydziału, a Ewelina Wiśniewska została Kierownikiem Wydziału. W czerwcu do zespołu dołączyła również Agata Dorożuk jako Kierownik Wydziału PR i rzecznik prasowy.

na zdjęciu: Ewelina Wiśniewska

– Rozwój mojego zespołu to naturalna konsekwencja rosnących potrzeb związanych z komunikacją naszej marki i oferty. Nasz bank dynamicznie się rozwija, mamy ambitne plany ekspansji i rozwoju oferty produktowej. Potrzebujemy więc mocnego wsparcia marketingowego, nowych inicjatyw i nowych kompetencji– mówi Maciek Pichlak, Dyrektor Marketingu Nest Banku.

Bartosz Dziendziel, jako Dyrektor Wydziału Rozwoju Marki, odpowiedzialny będzie za średnio- i długoterminowe zarządzanie strategią komunikacji oraz rozwijanie linii kreatywnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji ATL-owej.

Funkcję Dyrektora Wydziału Aktywizacji i Jakości objął Lech Borgosz. W strukturach banku będzie odpowiadał za zarządzanie marką we wszystkich kanałach sprzedaży oraz nadzorowanie działań aktywacyjnych.

Nowo powstałym Wydziałem Marketingu Operacyjnego pokieruje Ewelina Wiśniewska, która odpowiadać będzie za strategię obecności marki i produktów banku w kanałach online oraz komunikacją do bazy własnej.

Za relacje z mediami oraz za kształtowanie wizerunku firmy odpowiada Agata Dorożuk, która objęła stanowisko Kierownika Wydziału PR i rzecznika prasowego banku.

* Na podstawie badania „Monitoring polskiego rynku bankowego” zrealizowanego przez MEC na próbie N=2075 osób, w czerwcu 2017 roku, metodą CAWI: wspomagany komputerowo wywiad zrealizowany przy pomocy strony www.

JK