Logo

Event MIX

Startuje projekt „Meeting Professional Excellence Classes”

MPI Poland Chapter rozpoczyna cykl spotkań edukacyjnych „Meeting Professional Exellence Classes”. Spotkanie inauguracyjne „Labirynt osobowości – jak budować długoterminowe relacje, mimo dzielących nas różnic” odbędzie się 3 października 2017 w hotelu Sheraton Warsaw.

Nowy zarząd MPI Poland Chapter w trakcie swojego pierwszego strategicznego spotkania, które odbyło się w sierpniu br. w Łodzi, zapowiedział wiele zmian i nowych projektów na najbliższy czas swojej dwuletniej kadencji. Jednym z zapowiedzianych podczas spotkania projektów było rozszerzenie działań stowarzyszenia na skalę ogólnokrajową. Ich celem jest edukacja, rozwój i integracja branży, możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie najlepszych praktyk stosowanych przez profesjonalistów MICE w Polsce i na świecie.

Efektem prac jest ogłoszony przez stowarzyszenie nowy projekt edukacyjny „MPEC” – Meeting Professional Excellence Classes. Październikowe spotkanie w Warszawie będzie pierwszym z rocznego cyklu autorskiego programu. Co ważne, projekt MPEC został przygotowany według koncepcji „road tour learning”. – Zaplanowane wydarzenie będzie wyjątkowe. Nie tylko ze względu na nowatorski koncept warsztatowych spotkań rozwojowych, ale przede wszystkim, dlatego że ruszamy z programem dla profesjonalistów przemysłu spotkań z całego kraju. Dodatkowo, chcemy im dać możliwość poznania nas i całego stowarzyszenia, również na szczeblu globalnym – mówi Marta Kicler, Prezes Stowarzyszenia MPI Poland Chapter.

Projekt rozwoju kompetencji „Meeting Professional Excellence Classes” skierowany jest do Profesjonalistów Branży Spotkań: organizatorów spotkań zarówno z agencji, jak i korporacji oraz ich kluczowych dostawców. Szkolenia zaplanowane są w 4 kluczowych dla przedstawicieli branży obszarach: potencjał, motywacja, ludzie, narzędzia. – To właśnie wokół tych obszarów będą skoncentrowane spotkania w ramach projektu MPEC. Zależy nam, aby w trakcie spotkań poruszyć najważniejsze i najbardziej znaczące dla przedstawicieli branży wątki. Raz na kwartał będziemy poruszać kolejny obszar, wprowadzając konkretny temat szkoleniowy, a następnie zrobimy 1-2 powtórki danego warsztatu w innych miastach. W ten sposób, w ciągu roku zrobimy tournée po niemal całej Polsce”. – dodaje Monika Dymacz – Kaczmarczyk, Wice-Prezes ds. Edukacji, autorka i koordynatorka projektu.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń na 2018 rok zostanie ogłoszony do końca września.

Najbliższe spotkania z cyklu odbędą się 3 października w Warszawie, 7 listopada w Krakowie i 5 grudnia w Sopocie/Gdańsku.

Informacje o wydarzeniu znajdują się TUTAJ.

MW