Event MIX Nowa książka Krzysztofa Celucha

Nowa książka Krzysztofa Celucha

0

Ukazała się monografia autorstwa Krzysztofa Celucha „Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych – uwarunkowania, bariery, efekty” analizująca zarządzanie komunikacją w globalnych organizacjach na podstawie badania tego obszaru w stowarzyszeniu branży spotkań Meeting Professionals International.

W opracowaniu autor w szczególności zwraca uwagę na różnice kulturowe, wynikające z globalnego charakteru organizacji, oraz na innowacyjny sposób zarządzania komunikacją w stowarzyszeniu, którego członkowie specjalizują się w organizacji spotkań. Zatem ich działalność zawodowa także ściśle związana jest z komunikacją, w wielu aspektach.

Meeting Professionals International (MPI) z siedzibą w Dallas w Teksasie zrzesza ponad 22 tysiące członków (2014) związanych z turystyką biznesową. Jest to platforma, która pomaga w nawiązywaniu kontaktu, robieniu interesów i edukacji. Organizacja z 40-letnią tradycją stara się zbudować przestrzeń wymiany doświadczeń, koordynować prace związane z tworzeniem standardów w przemyśle spotkań i co najważniejsze kreować lokalne grupy i pobudzać je do dyskusji, komunikując przy tym wszystkim wzorce funkcjonowania.

Autor podkreśla, że w erze globalizacji to kontakty międzyludzkie stają się kluczowe, a odwieczna rywalizacja z czasem, wchodzącymi na rynek nowymi technologiami czy wreszcie różnicami międzykulturowymi dodatkowo utrudniają porozumiewanie się i tworzenie wspólnych inicjatyw. Kluczowe w tym aspekcie są również różnice wynikające z szerokości geograficznej danych uczestników dyskusji. Analiza stowarzyszenia MPI w publikacji dotyczy dwóch bardzo silnych grup: członków z Ameryki Północnej i Europy. Te dwa kontynenty w dobie internetowych transmisji danych i lotów turystycznych w kosmos wydają się być tak blisko siebie, jednakże – jak zaznacza autor – prawda jest z goła inna. Różnice kulturowe są wyraźnie odczuwalne, a m.in. ich konsekwencją jest znany problem adaptowania wzorców amerykański w Europie. Problem ten jest szczególnie istotny w organizacjach takich jak MPI.

Postrzeganie przyszłości, aktualne działania czy interpretowanie przeszłości wydają się być zdecydowanie różne w środowisku amerykańskim, w porównaniu do środowiska europejskiego. Jednak najważniejszym elementem, który wpływa na pojawianie się konfliktów, jest próba narzucania amerykańskiego modelu funkcjonowania, komunikowania się i planowania europejskim członkom omawianej organizacji, za tego względu zarządzanie w tym obszarze jest szczególnym wyzwaniem i ciekawym materiałem badawczym.

W pierwszej części opracowania, o charakterze opisowym, gromadzone są informacje o organizacji z zewnętrznego punktu widzenia oraz przedstawione jest pole przemysłu spotkań w ujęciu lokalnym i globalnym. Ponadto zaprezentowane są teorie komunikacji, a także wzorce komunikowania się z punktu widzenia różnic interpersonalnych, międzykulturowych oraz organizacji jako centrum zrzeszającego przedstawicieli lokalnych.

Druga cześć to analiza wewnętrzna. Jej celem jest sprawdzenia, jakie konsekwencje dla procesów komunikacji w Meeting Professionals International ma globalizacja. Głównym przedmiotem badania było określenie, czy występujące różnice pomiędzy społecznościami z Ameryki Północnej i Europy powodują mikrozderzenia kultur i wartości. Wyniki przeprowadzonego badania ukazane są w oparciu o dwie główne wspomniane już grupy członków – z Ameryki i Europy. W badaniu empirycznym zostały ujęte wypowiedzi 1000 członków stowarzyszenia.

– Kluczowe okazało się zbadanie, czy europejski typ satysfakcji jest różny od amerykańskiego, a przyjaźń i przywiązanie kulturowe są na tyle istotne, aby tworzyć wrogość czy też różnice kulturowe są w obrębie przemysłu spotkań rzeczą spotykaną i w sposób umiejętny można je wręcz wykorzystywać do rozwijania działalności. Od lat obserwuję stowarzyszenie Meeting Professionals International, z różnych perspektyw, zarówno pełniąc różne funkcje w organizacji, jaki i z zewnątrz, spotykając się z członkami stowarzyszenia. Wybór tej tematyki w naturalny sposób łączy moje biznesowe i naukowe zainteresowania – podsumowuje dr Krzysztof Celuch, autor monografii oraz pełnomocnik rektora ds. kontaktów z biznesem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Kontakt: k.celuch@vistula.edu.pl

Publikacja dostępna przez stronę Biblioteki www.vistula.edu.pl

MW