Event MIX Nowy Rozdział w MPI Poland Chapter | Marta Kicler, MPI Poland Chapter

Nowy Rozdział w MPI Poland Chapter | Marta Kicler, MPI Poland Chapter

0

O nowych wyzwaniach stojących przed MPI POLAND CHAPTER rozmawiamy z Martą Kicler, nową prezes stowarzyszenia.

Została Pani Prezesem Zarządu Stowarzyszenia MPI POLAND CHAPTER. Jakie wyzwania stoją przed Panią?
Podejmując się nowej roli – Prezesa MPI Poland Chapter z pewnością moim osobistym wyzwaniem jest pogodzenie wszystkich ról, jakie pełnię zawodowo i w życiu prywatnym. Działalność w stowarzyszeniu jest zajęciem dodatkowym niemniej wymaga ono poświęcenia czasu, energii oraz profesjonalnego podejścia, by zrealizować założone cele. Na szczęście wraz z nadejściem nowej kadencji zarządu MPI Poland Chapter nie jestem w nim sama i mam przyjemność współpracować z pozostałymi członkami zarządu oraz naszego stowarzyszenia, którym tak samo jak mi zależy na jego rozwoju. Wraz z nowym zarządem przejęliśmy stowarzyszenie z bardzo dobrze wypozycjonowaną marką. Wyzwań jest wiele w zależności od płaszczyzny, na której będziemy je rozpatrywać. Nasze stowarzyszenie nie może funkcjonować bez jego członków, zatem jednym z głównych wyzwań jest dostarczenie obecnym członkom odpowiednich korzyści, by dalej chcieli kontynuować swoje członkostwo, wspierać nasze działania i kreować dalsze plany rozwoju. Chcemy opracować najciekawszy program edukacyjny na kolejny rok działalności, który będzie dostarczał kontent wpływający na rozwój zawodowy naszych członków. Kolejne wyzwanie to powiększenie naszego grona o nowych członków – zarówno profesjonalistów w branży spotkań oraz studentów, którzy swoją przyszłość widzą właśnie w tym przemyśle. Niestety w Polsce nie ma tak mocno zakorzenionej kultury zrzeszania się i angażowania jak jest to widoczne np. w Stanach Zjednoczonych, co jest poniekąd przeszkodą, gdyż ludzie nie widzą potrzeby poświęcania czasu bądź środków finansowych, a tak naprawdę właśnie przez aktywność w takich stowarzyszeniach, jakie właśnie my reprezentujemy, mogą się rozwijać, pozyskiwać korzyści dla siebie i swoich firm.

Jakie są główne cele stowarzyszenia?
Meeting Professionals International (MPI) jest największym światowym stowarzyszeniem skupiającym organizatorów spotkań i wydarzeń założonym w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest wyznaczanie kierunków postępu branży, edukacja oparta jest o innowacje i najnowsze teorie pokazujące przeobrażenia w przemyśle spotkań, nawiązywanie kontaktów biznesowych i możliwość wymiany handlowej, co odgrywa znaczącą rolę w promocji i rozwoju przemysłu spotkań. Misją MPI Poland Chapter z pewnością jest działanie na rzecz jego członków, by odnosili sukcesy zawodowe poprzez budowanie silnych kontaktów międzyludzkich dzięki wzajemnej współpracy oraz znajomości rynku. Chcemy budować silną globalną branżę spotkań. Na równi z powyższym stawiamy na program edukacyjny – planujemy zmianę formuły naszych kwartalnych spotkań stawiając na praktykę i partycypację. Chcemy „wyjść” z naszymi spotkaniami poza Warszawę i Kraków, by zintegrować branżę i dać możliwość uczestniczenia w naszych spotkaniach – workshopach przedstawicielom innych miast, którzy także zainteresują się dołączeniem do nas i pracą nad rozwojem przemysłu w Polsce. Chcemy poruszać ciekawe tematy, zapraszać ciekawych mówców, trenerów zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Jednym z Waszych kluczowych działań była koordynacja MEETINGS WEEK POLAND 2017 – czy macie pomysł na przyciągnięcie większej liczby uczestników?
Tegoroczny Meetings Week Poland przypadł koordynacji MPI Poland Chapter jednak trzeba pamiętać, że jest to przedsięwzięcie realizowane nie tylko przez nasze stowarzyszenie, ale pozostałe organizacje takie jak m.in. SBE, SKKP, SOIT, The Warsaw Voice, Meeting Planner czy Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji. Jest to wspólna inicjatywa kilku stowarzyszeń, której celem jest zademonstrowanie skali branży spotkań w Polsce. Obecnie jest to najbardziej prestiżowe i najważniejsze wydarzenie w przemyśle spotkań i z pewnością każdemu ze stowarzyszeń indywidualnie, jak również globalnie patrząc, zależy na dalszym jego rozwoju. Bazując na doświadczeniach z poprzednich edycji z pewnością są już pewne pomysły czy sugestie, ale zdecydowanie za wcześnie jest o tym mówić, tym bardziej że koordynacja przyszłorocznej edycji będzie w rękach innego stowarzyszenia – SKKP. Jeśli chodzi o wydarzenie organizowane przez MPI Poland Chapter i Z – Factor – Forum Obiektów w ramach Meetings Week, chcielibyśmy je dalej kontynuować i wkrótce rozpoczniemy rozmowy na ten temat. Natomiast obecnie jesteśmy jeszcze w fazie wdrażania się w nowe role w Zarządzie MPI Poland Chapter.

Jednym z głównych pionów Waszej działalności jest edukacja. Czy dalej będziecie stawiać na rozwój zawodowy swoich członków i edukację branży?
Zdecydowanie tak! Takie jest założenie MPI i chcemy to kontynuować, m.in. poprzez wymienione wcześniej planowane działania. Na naszym strategicznym spotkaniu w sierpniu dyskutowaliśmy o pewnych nowościach, którymi zostaliśmy zainspirowani podczas spotkań z innymi liderami MPI na europejskich i globalnych spotkaniach. Będziemy także promować takie wydarzenia jak SITE MPI Global Forum oraz MPI World Education Congress. Będziemy edukować naszych członków o możliwościach dodatkowych kursów, szkoleń, certyfikacji organizowanych przez globalne MPI Academy oraz pozyskiwania stypendiów z MPI Foundation. Chcemy by nasi członkowie swobodnie się poruszali nie tylko lokalnie jako część społeczności MPI, ale by mogli korzystać ze wszystkich dostępnych udogodnień związanych z członkostwem w tym wyjątkowym stowarzyszeniu.

Rynek MICE ulega stałym zmianom – w jakim kierunku powinien rozwijać się w Polsce?
Zdecydowanie w stronę integracji i edukacji branży. Mam wrażenie, że zarówno w świecie, jak i w samej Europie, nadal nie jesteśmy brani poważnie w tej dziedzinie. Osobiście uważam, że dzieje się tak właśnie dlatego, że za mało nas widać i mało się angażujemy w porównaniu z innymi krajami. Dlatego zachęcam wszystkie osoby pracujące w branży bądź chcące związać się w przyszłości z przemysłem spotkań do dołączenia do MPI Poland Chapter, wspólnej pracy nad jego rozwojem, uczestniczenia w wydarzeniach MPI lokalnie, jak i w świecie. A także korzystania z możliwości jakie daje to stowarzyszenie.

Rozmawiał Andrzej Kuczera

Marta Kicler – Absolwentka Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów menedżerskich na WZ UW. Od 2007 roku związana z Grupą Mazurkas, gdzie obecnie odpowiada za cały zespół Mazurkas DMC Poland. Członek MPI Poland Chapter od 2011, w którym w czasie poprzednich kadencji pracowała w Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia a następnie pełniła rolę Wice-Prezesa ds. Członkostwa. Od 1 lipca 2017 – Prezes MPI Poland Chapter.

Artykuł ukazał się w OOH event! Pobierz wersję online: TUTAJ.