Logo

Trade marketing

Być o krok przed konkurencją

R&D (od red. Research and Development – prace badawczo-rozwojowe) to skrót, który jednym może mówić niewiele, a dla innych jest kluczem do sukcesu.

– W każdej organizacji na dziale rozwoju spoczywa ogromną odpowiedzialność. Wszystkie podejmowane działania wewnątrz firmy, możliwości jakimi dysponuje, determinują kierunek w jakim zmierza. Badanie potrzeb i kierunków rozwoju, analizy rynku to przede wszystkim kluczowe elementy w biznesie, które w późniejszym terminie prowadzą do implementacji rozwiązań i technologii nie tylko u naszych klientów, ale również przekładają się na inwestycje wewnątrz firmy. Kompetencje działu R&D to droga od projektowania koncepcyjnego nowych rozwiązań, aż po samo wdrożenie oraz nadzór nad produkcją, ale nie tylko. Od samego początku drogi projektowej dział rozwoju jest odpowiedzialny za staranne wyselekcjonowanie osób zaangażowanych w projekt w każdej fazie jego życia. Decyzja i tworzenie zespołów interpersonalnych spoczywa na jego barkach. Już na etapie podejmowania decyzji o konieczności tworzenia działu miałem świadomość, że musi się on składać z najlepszych specjalistów w każdej dziedzinie, ludzi o ponadprzeciętnym profesjonalizmie oraz wiedzy w zakresie swoich kompetencji, ponieważ to ich opinie i decyzje ukształtują naszą firmę i jej rozwój na kolejne lata. Warto przemyśleć w którym dokładnie momencie powinniśmy podjąć ostateczną decyzję, kiedy jest ten czas oraz co dzięki tym działaniom chcemy osiągnąć – mówi Marek Dziedzicki, CEO firmy Dziedzik.

– Stworzenie takiego działu to krok milowy do rozwoju firmy. Jednak cały proces jest trudny i wymaga przemyślanych kroków. Postanowiliśmy podzielić go na etapy, tak aby ostateczna decyzja zapadała w momencie, w którym odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie pytania z zakresu każdego etapu – dodaje Damian Dziedzicki, CEO firmy Dziedzik.

– Pierwszym etapem oraz jedną z najistotniejszych kwestii dla zbudowania efektywnego działu R&D, jak zostało już wspomniane wcześniej, ale jednak warto to podkreślić, jest dobór pracowników. Wiedza jest bardzo ważna, nie możemy jej traktować jako jedyny niezbędny element. Członkowie zespołu powinni się cechować również kreatywnością, pasją, otwartością na nowe technologie oraz gotowością na stawianie ciągle nowych wyzwań. Innowacja to słowo, które w ostatnich czasach stało się modne i dla niektórych nadużywane, dla mnie to coś co pozwala na ciągłe wyprzedzanie myśli i analizę w przód tego co zaraz może się wydarzyć. Na rynku POS to bardzo ważny aspekt, aby projektować i produkować nie tyko ładne rzeczy, ale przede wszystkim użytkowe i spełniające oczekiwania klienta. Równie istotna jest komunikacja wewnątrz zespołu. Koniecznym jest, aby dobór poszczególnych osób nie zaburzył pewnego rodzaju synergii we wspólnej pracy zespołu. Jest wiele przykładów, gdzie pojawienie się jednostki zaburzyło pracę całości organizacji. Końcowym krokiem tego etapu jest wybranie lidera, który będzie stał na czele działu. Osoba ta musi łączyć kompetencje z dziedziny technologii i produkcji oraz musi być mocno osadzona w biznesie, tak aby na końcu drogi obiektywnie ocenić czy dane rozwiązanie zostanie przyjęte z sukcesem przez rynek – wyjaśnia Adam Góra, Business Development Manager firmy Dziedzik.

Każdy element jest ważny

Kolejnym etapem są kwestie budżetowe. To ten moment, w którym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy posiadamy zdolność do sfinansowania tego typu przedsięwzięcia i jak rentowna będzie ta decyzja na przestrzeni czasu. Jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za realizację budżetu firmy muszę klarownie estymować możliwości wciągnięcia kosztów działu do zysku operacyjnego firmy oraz jasno sprecyzować oczekiwania jakie mam w stosunku działu. Bardzo istotnym jest, aby pamiętać, że do wypracowania jednego skutecznego pomysłu wiedzie bardzo długa droga, niejednokrotnie pełna rozczarowań i odrzuconych rozwiązań. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest start projektowania, aby na początku drogi wykreować potrzebę, która jest przemyślana biznesowo oraz produkcyjnie. Tylko w ten sposób możemy zniwelować potencjalne koszty związane z porażką. Inwestycje w badania i rozwój muszą zostać dokładnie przemyślne, na każdym kroku i w najmniejszym szczególe. Staram się być bardzo ostrożny i przykładam bardzo dużą uwagę, do tego aby wszystkie produkty i rozwiązania, w które planujemy zainwestować swój czas i budżet, były przeanalizowane pod kątem innowacyjności i szans na powodzenie. Ważna jest analiza, która będzie w stanie pokazać nam obraz nie tylko przyszłości, w której znajdzie się produkt, ale również bieżące działania i sytuację. To wszystko jest niezbędne, aby procent wdrożenia pomysłu przekształcanego w produkt komercyjny utrzymywał się w dodatnim bilansie – analizuje Jacek Moss, Sales Manager firmy Dziedzik.

Zastrzeżony wzór systemu porządkującego produkty na ekspozytorach wykonanych z drutu.

– Sprawdzenie poziomu innowacyjności produktu, potencjalnych zagrożeń związanych z pojawieniem się kopii i podobnych rozwiązań zimniejsza ryzyko niepowodzenia oraz strat finansowych. Na szczęście prawo europejskie, oraz wiele instytucji gwarantuje ochronę wypracowanego wzoru – dodaje Adam Góra, Business Development Manager firmy Dziedzik.

– Realizując dwa poprzednie etapy mamy pewność, że jesteśmy gotowi do tego, aby powołać do życia dział zajmujący się badaniami i rozwojem. Teraz pozostaje nam słuchać i analizować oraz z uwagą podchodzić do pracy nad produktami. Często zdarza się tak, że podczas rozwiązywania jednego problemu znajdujemy odpowiedzi na pytania stawiane przy realizacji innych, pobocznych wątków, których nie braliśmy wcześniej pod uwagę. Innowacja może powstać w każdym momencie naszego życia. Jako firma staramy się patrzeć na rozwiązania globalnie, a wykonując proste czynności myślimy o optymalizacji każdej składowej procesu – mówi Marcin Prus z firmy Dziedzik.

– Nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, który moment jest dobry na stworzenie działu R&D. Kiedy pojawia się potrzeba – wtedy powinien powstać ciąg myślowy, który uruchomi proces do jego powstawania. Istotnym jest, aby pierwsze sukcesy nie spowodowały obniżenia efektywności pracy. Zrównoważony rozwój, który jest pierwotnym zadaniem działu polega na ciągłym wyprzedzaniu myśli. Wdrażając jeden produkt powinniśmy mieć już w planach kolejne trzy jego modyfikacje w poszczególnych fazach rozwoju, tak aby w momencie przesycenia rynku lub starzenia się produktu zastąpić go ulepszoną wersją lub całkiem nowym rozwiązaniem. Trudno jest mi dziś wyobrazić sobie naszą firmę bez rozwiniętego działu badań i rozwoju. Jesteśmy przedsiębiorstwem z sektora technologicznego zatrudniającym obecnie ponad 60 specjalistów z różnych dziedzin. Chcąc istnieć na rynku i rozwijać się musimy inwestować w innowacje i zaskakiwać rynek nowymi możliwościami. Ilość skomercjalizowanych rozwiązań, a także tegoroczny debiut i główna nagroda POS Stars w kategorii Alkohol i Tytoń pokazuje że to, co robimy ma sens i jest doceniane przez wymagający rynek – podsumowuje Damian Dziedzicki, CEO firmy Dziedzik.
www.dziedzik.pl

Artykuł ukazał się OOH magazine nr 4/2017. Pobierz wersję online TUTAJ.