Event MIX Nowe władze Stowarzyszenia Branży Eventowej

Nowe władze Stowarzyszenia Branży Eventowej

0

Stowarzyszenie Branży Eventowej, podczas Walnego Zgromadzenia Członków 11 grudnia br. w Warszawie, wybrało nowe władze. Pracami SBE podczas IV kadencji, przez najbliższe trzy lata, będzie kierować Zarząd w składzie: Marta Dunin-Michałowska- Prezes Zarządu oraz Żaneta Berus, Renata Razmuk, Marcin Stefański, Piotr Wojdat jako Członkowie Zarządu.

Główne cele władz SBE w nowej kadencji to dalszy rozwój organizacji, jeszcze mocniejsze wspieranie działań edukacyjnych oraz kolejne inicjatywy na rzecz wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą eventową.

Nowo wybrany Zarząd planuje inicjatywy, dzięki którym SBE będzie jeszcze bliżej swoich członków. Stworzy silny głos słyszalny na rynku eventowym. Udział SBE w konsultacjach Ustawy o usługach turystycznych oraz podpisanie Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej to przykłady partnerstwa SBE w ważnych dla branży inicjatywach ustawodawczych i konsultacjach społecznych.

Równie ważne dla Zarządu są działania edukacyjne, rozwijanie oferty programowej Studium Event Managmentu, które SBE prowadzi we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W popularyzację eventu – jako narzędzia efektywnej komunikacji marketingowej – wpisują się również wydarzenia branżowe, takie jak organizowane przez SBE szkolenia, debaty branżowe i konferencja Event Biznes. Te inicjatywy będą kontynuowane, przy czym zyskają jeszcze bardziej atrakcyjną formułę.

– Rola i profesjonalizm polskiej branży spotkań rośnie. Obserwujemy powrót klientów do tej formy komunikacji marketingowej, a także dużą otwartość firm na realizację niezwykłych wydarzeń. Niezbędne jest oferowanie najwyższej jakości, kreatywnych wydarzeń, czyli współpraca z ekspertami w dziedzinie eventów. Takich właśnie ekspertów skupia SBE i jesteśmy dumni, że możemy ich reprezentować, korzystać z ich wiedzy i doświadczenia w ramach naszych szkoleń, konferencji i Studium Event Managementu – mówi Marta Dunin-Michałowska prezes zarządu SBE.

Podczas WZC podziękowano za zaangażowanie członkom władz III kadencji, w tym zwłaszcza paniom Oldze Krzemińskiej- Zasadzce (Wiceprezes Zarządu) i Annie Nowakowskiej (Członek Zarządu ds. edukacji), które funkcje w zarządzie pełniły od początku istnienia SBE. Obie zdecydowały o niekandydowaniu do kolejnego zarządu, ale nie opuszczają struktur SBE, dalej będą wspierać organizację oraz czynnie uczestniczyć w jej działalności jako członkowie SBE.

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) – zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacji. Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Organizuje targi branżowe i warsztaty. Jest inicjatorem i – wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – twórcą (organizatorem) Studium Podyplomowego Event Management. Dąży do wypracowywania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej cenionych narzędzi komunikacji.

Więcej informacji: www.sbe.org.pl; info@sbe.org.pl

JK