Marketing MIX Ricoh Global Eco Action 2018

Ricoh Global Eco Action 2018

0

5. czerwca z okazji Światowego Dnia Środowiska Ricoh wyłączy wszystkie swoje neony i billboardy na całym świecie. Już od 13 lat czerwiec jest miesiącem w którym firma prowadzi szereg akcji edukacyjnych związanych z tematem ochrony środowiska – Ricoh Global Eco Action.

– Ricoh Global Eco Action organizujemy w Ricoh na całym świecie nieprzerwanie od 2006 roku. Tradycją stało się już, że 5 czerwca gasną wszystkie nasze billboardy. Dbałość o środowisko naturalne stanowi fundament naszej działalności. Dlatego tak ważne jest dla nas by wszyscy pracownicy, partnerzy i klienci rozumieli nasze zaangażowanie i działania w tej sferze – powiedziała Barbara Boryczka, Management Systems Delegate Marketing/ CSR.

Działania na rzecz środowiska naturalnego

W ramach długofalowej, przyjętej w 2017 roku, strategii Ricoh do 2050 roku planuje osiągnięcie zerowego wskaźnika emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości. Firma działa również aktywnie na rzecz korzystania z odnawialnych źródeł energii jest m.in. członkiem RE100.

www.ricoh.pl

JK