Trade marketing Metsä Board ze złotą oceną EcoVadis dla korporacyjnej odpowiedzialności środowiskowej i społecznej

Metsä Board ze złotą oceną EcoVadis dla korporacyjnej odpowiedzialności środowiskowej i społecznej

0

Metsä Board – czołowy europejski producent wysokiej jakości tektur z pierwotnych mas włóknistych – otrzymała złotą ocenę EcoVadis, w drugim roku z rzędu, za swoje podejście do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. W klasyfikacji ogólnej Metsä Board znalazła się wśród 1% najlepszych dostawców ocenianych przez EcoVadis we wszystkich kategoriach.

–  Jest to duże osiągnięcie, ponieważ ocena EcoVadis coraz częściej staje się ważną wskazówką dla naszych klientów, którzy oceniają osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Rozumiemy, że zrównoważony rozwój musi wykraczać poza zgodność z przepisami, obejmując również zarządzanie wpływem na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, a także relacjami z zainteresowanymi stronami, takimi jak klienci, pracownicy, dostawcy i władze – powiedziała Anne Uusitalo, Product Safety and Sustainability Director, Metsä Board.

W procesie oceny zespół EcoVadis zwrócił uwagę na ostatnie osiągnięcia Metsä Board – zajęcie miejsca na Liście A w programach CDP Woda, Klimat i Łańcuch Dostaw, a także uzyskanie statusu lidera w programie CDP Lasy.

EcoVadis udostępnia platformę, która umożliwia przedsiębiorstwom uzyskiwanie informacji o działaniach środowiskowych i społecznych dostawców, na całym świecie. Kryteria są pogrupowane w cztery kategorie – środowisko naturalne, praktyki dotyczące zatrudnienia, zrównoważone zaopatrzenie i uczciwe praktyki biznesowe. Stosowana metodologia i kryteria są zgodne z międzynarodowymi standardami odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR), w tym z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), inicjatywą UN Global Compact i normą ISO 26000.

www.metsagroup.com

JK