Marketing MIX Kolejne wyniki Dialogu Branżowego Reklamodawców i Agencji

Kolejne wyniki Dialogu Branżowego Reklamodawców i Agencji

0

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML wraz z partnerami oraz przedstawicielami Reklamodawców przekazali do publikacji kolejny rozdział Białej Księgi: Przetarg na Full Service zawierający dobre praktyki i najlepsze standardy dla tego obszaru. 

Rozdział zawiera przygotowane przez obie strony (klientów i agencje) rekomendacje i wskazówki, wzorcowe narzędzia oraz dokumenty przetargowe z myślą o efektywności komunikacji marketingowej. 

Materiał obejmuje wiele zagadnień istotnych dla efektywności zakupu i realizacji komunikacji Full Service oraz kosztów i wyników przetargów w tej kategorii.

W rozdziale znalazły się m.in. wytyczne takie jak:

ž  źródła dla budowania wiedzy o rynku Agencji Full Service,

ž  zapytanie o informację RFI (Request For Information) w kategorii Full Service,

ž  rekomendowane modele przetargów Full Service,

ž  szczegółowy harmonogram i minimalny czas w przetargu Full Service,

ž  efektywna komunikacja w przetargach – Brief, indywidualny de-Briefing, sesje kierunkowe,

ž  kryteria i wagi ocen w przetargach Full Service,

ž  terminy płatności i koszt pieniądza w czasie,

ž  opłaty za udział w przetargu,

ž  ochrona praw autorskich w przetargu.

Każde z zagadnień prezentowane jest w postaci praktycznych wytycznych uzupełnionych o konkretne narzędzia i wzorcowe dokumenty przetargowe, np. Brief, RFI, SOW (Scope of Work) – Lista Produktów i Usług Agencji w kategorii Full Service.

Na potrzeby ustaleń i opracowań standardów, Full Service został wyróżniony jako obszar komunikacji marketingowej obejmujący taki zakres prac oraz takie kompetencje Agencji, które:

ž  co do ZAKRESU PRAC – uwzględniają więcej niż jedną specjalizację w komunikacji, np. nie tylko działania ATL, nie tylko DIGITAL itd.,

ž  co do CZASU – są projektowane z założeniem współpracy długoterminowej, ponieważ uwzględniają potrzebę ciągłości w komunikacji marki,

ž  co do STRATEGII – uwzględniają strategiczne podejście i strategiczne prowadzenie marki oraz komunikacji.

Rozdział dotyczący przetargów Full Service znajduje się na:

http://www.dobryprzetarg.com.pl/kategorie/przetarg-na-full-service.html

– Liczymy na to, że opublikowane dziś wytyczne i rekomendacje znajdą szerokie zastosowanie na polskim rynku. Kiedy startował Dialog Branżowy wewnętrzne badanie branży pokazywało, że koszty przetargów dla Agencji w 2016 roku sięgnęły 135 912 500 zł netto. Do tego potrzebujemy jeszcze doliczyć zarówno koszty postępowań u Reklamodawców, jak i czasowe zaangażowanie zespołów Marketingu i Zakupów. Dodatkowo średnio 20% przetargów kończyło się bez rozstrzygnięcia. Wysokie koszty przetargów mogą być wynikiem nieefektywnych procesów i praktyk biznesowych. Niedostateczne kompetencje, świadomość lub niewiedza jak organizować poprawnie postępowanie przetargowe rodzą skutki dla całego rynku. Marnujemy czas, pieniądze i pogarszamy jakość komunikacji marketingowej. Należy pamiętać, że koszty nieefektywnych przetargów pogarszają ceny usług reklamowych dla klientów, ponieważ tak, jak każdy koszt w przedsiębiorstwie muszą być skompensowane w ostatecznym bilansie firmie. Publikowanym standardem, wytycznymi i narzędziami przypominamy, że jako Reklamodawcy i Agencje mamy realny wpływ na dobre praktyki i efektywność współpracy. Zastosowanie rekomendacji wypracowanych w Białej Księdze nie znosi ani nie ogranicza konkurencyjności, nie osłabia koncentracji na cenie i jakości kupowanych usług, nie faworyzuje żadnej ze stron relacji biznesowej. Ale w bezpośredni lub pośredni sposób realnie poprawia: szybkość, efektywność i koszty procesów, cenę i jakość kupowanych usług i w końcu finalne efekty komunikacji marketingowej. Promujemy opublikowane standardy i narzędzia wśród Agencji, członków SAR i wśród Klientów, którzy chcą działać nie tylko w sposób odpowiedzialny, ale także skuteczny- mówi Dariusz Andrian, Prezes SAR.

– Dialog Branżowy miał zaadresować realne problemy i wyzwania, które mają miejsce w relacji biznesowej Reklamodawca-Agencja. Takim podstawowym i wyjściowym wyzwaniem jest efektywność procesu przetargowego, który jest wynikiem kilku czynników – samego procesu, kompetencji czy zaufania w relacjach Klientów z Agencjami. Manual, który opracowaliśmy wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i w sposób bardzo praktyczny kieruje i wspiera codzienną pracę Działu Zakupów i Marketingu tak, aby wybór partnera i wynik jego pracy miały wpływ na lepsze wyniki firmy. Dobre lub złe praktyki operacyjne determinują nie tylko to, czy firma zaciąga zobowiązania i generuje niepotrzebne koszty na rynku dostawców, ale także to czy będzie w stanie pozyskać najlepszych partnerów i w ramach współpracy z nimi uzyskać najlepsze efekty, budując swoją pozycję i przewagę konkurencyjną. Działając na co dzień, nawet w najmniejszym obszarze wpływu, warto pamiętać także o tym, co powiedział kiedyś Marc Benioff, założyciel Salesforce: “The business of business is improving the state of the world.” To dotyczy nie tylko partykularnych interesów wybranych firm tu i teraz, ale rozwoju całego rynku, wszystkich jego uczestników, w maksymalnie długofalowej perspektywie –powiedział Mariusz Gerałtowski, prezes PSML.

Pierwszy z dziesięciu i ogólny rozdział Białej Księgi opublikowany został w listopadzie 2017 r. Zawiera on zbiór uniwersalnych standardów i dobrych praktyk dla efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały wówczas deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

Rozdział Full Service zawierający specyficzne rekomendacje i narzędzia, stanowi uzupełnienie części ogólnej Białej Księgi jako jeden z obszarów tematycznych obok kategorii takich jak: media, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, branding, Incentive Travel i badania marketingowe.

W grupach tematycznych w ramach Dialogu Branżowym wzięło udział 48 ekspertów ze strony Agencji oraz 48 ekspertów ze strony Reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znalazły się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: http://www.dobryprzetarg.com.pl/

Dotychczas opublikowane zostały następujące rozdziały: Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg Eventowy, Przetarg Incentive Travel, Przetarg Full Service.

Najbliższe rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane w październiku i listopadzie i obejmą obszary: produkcja filmów reklamowych oraz media.

Ostatnie publikacje obejmą obszary: digital, branding i badania marketingowe.

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

ü  Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.

ü  Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.

ü  Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład „Wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu”. Publikacja przygotowana przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesuw ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwojui Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organupomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Organizatorzy Dialogu Branżowego:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy:

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Związek Firm Public Relations

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska, MeetingPlanner.pl

JK