Marketing MIX Nowe władze Związku Firm Public Relations

Nowe władze Związku Firm Public Relations

0

13 lutego 2019 roku w siedzibie ZFPR odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZFPR, podczas którego wybrano dwóch nowych wiceprezesów Zarządu oraz powołano nową Radę Związku.

W wyniku tajnego głosowania dotyczącego wyborów uzupełniających do Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków ZFPR wybrało dwóch nowych wiceprezesów Hannę Waśko, CEO w Big Picture oraz Michała Olbrychowskiego, Head of Cohn&Wolfe.

                                                                                                                                                    

Hanna Waśko od 15 lat pracuje w branży PR. Zanim stworzyła Big Picture, była związana m.in. z Leo Burnett, Rc2, a także Central Office of Information w Wielkiej Brytanii. Łączy doświadczenie z sektora biznesowego z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i NGO – specjalizuje się w public affairs i komunikacji społecznej, doradztwie kryzysowym, a także wizerunku osób publicznych. Działa na rzecz aktywnego zaangażowania ekspertów komunikacji w projekty pro bono i za ten obszar będzie odpowiadać w Zarządzie ZFPR.

Michał Olbrychowski posiada ponad 18 lat doświadczenia w doradztwie komunikacyjnym, public relations, marketingu i w mediach. Przed podjęciem pracy w Cohn&Wolfe był związany z firmą doradczą Deloitte, Havas PR Warsaw, Mmd Corporate, Public Affairs and Public Relations Consultants (obecnie Grayling) oraz agencją Compress. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej oraz projektach z zakresu komunikacji zintegrowanej. Wykładowca, trener i juror w konkursach branżowych. W ramach pracy w Zarządzie Michał Olbrychowski będzie odpowiadał m.in. za obszar edukacji. 

Pozostały skład Zarządu ZFPR na lata 2018-2020 nie ulega zmianom. Funkcję prezesa pełni Grzegorz Szczepański (Hill+Knowlton Strategies), wiceprezesami są Agnieszka Bacińska (Walk PR) i Sebastian Stępak (MSLGROUP), za finanse w roli skarbnika odpowiada Przemysław Włoszycki (Lighthouse Consultants).

Walne Zgromadzenie Członków powołało również skład Rady Związku na lata 2019-2021. Po raz kolejny przewodniczącym Rady został Przemysław Mitraszewski, Managing PartnerLighthouse Consultants. Funkcję zastępcy przewodniczącego objął Tomasz Alberski, Prezes Zarządu Komunikacja Plus, a funkcję sekretarza Adam Jarosz, Prezes ZarząduBe Communications. W skład Rady wchodzą również Alicja Wysocka–Świtała, Partner Zarządzający Clue PR, Anna Watza, Managing Partner Planet Partners oraz Mariusz Pleban, właściciel i prezes Multi Communications.

www.zfpr.pl

JK