Wydarzenia Warsztaty o recyklingu opakowań w Katowicach  

Warsztaty o recyklingu opakowań w Katowicach  

0

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zapraszają do udziału w warsztatach „Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?”, które odbędą się 26 marca 2019 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Prowadzenie opłacalnej działalności gospodarczej w zakresie odbierania, zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP. Problemem są stale zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz konieczność sprostania coraz to wyższym wymaganiom odnośnie jakości surowców wtórnych. Wymaga to od firm elastyczności, odpowiedniej organizacji oraz przemyślanych inwestycji, które mogą być jednak ograniczane przez czynniki ekonomiczne, techniczne i prawne. 

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów EREK oferuje MŚP działającym w zakresie gospodarki odpadami narzędzia, informacje oraz przykłady dobrych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych, które pozwalają firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania.

Warsztaty, współorganizowane przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów EREK oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, stanowią forum dyskusji na temat poprawy efektywności gospodarowania zasobami w recyklingu odpadów opakowaniowych w MŚP. W dyskusji uwzględnione zostaną m.in. aktualne i przyszłe polityki UE, związane z nimi tendencje rynkowe, aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne oraz dobre praktyki.

Warsztaty organizowane są jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „EU Industry Days” 2019.

Cele warsztatów 

•    Dostarczenie informacji dotyczącej znaczenia i możliwości poprawy efektywności gospodarki zasobami w MŚP oraz jej wpływu na opłacalność działalności;
•    Przedstawienie możliwości i dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń dotyczących usprawnień organizacyjnych i technicznych związanych z odbieraniem, zbieraniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych w celu zwiększenia wydajności i opłacalności działania przedsiębiorstw oraz odzysku surowców wtórnych o lepszej jakości;
•    Dyskusja nad najbardziej kluczowymi zagadnieniami i rozwiązaniami systemowymi (np. rozszerzona odpowiedzialność producenta – EPR) przyczyniającymi się do poprawy efektywności gospodarowania zasobami zarówno w samej działalności przedsiębiorstw, jak i całego systemu w kontekście opłacalności, możliwości technicznych, bodźców rynkowych oraz regulacji prawnych w Polsce i Europie Centralnej;
•    Identyfikacja potrzeb informacyjnych podmiotów zajmujących się odbieraniem, zbieraniem, przetwarzaniem oraz recyklingiem odpadów opakowaniowych w zakresie optymalizacji ich działalności zgodnie z tendencjami rynkowymi.

Ponadto w trakcie warsztatów przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z narzędziami oferowanymi przez EREK w trakcie indywidualnych sesji coachingowych.

Kogo zapraszamy:

Do udziału w warsztatach zapraszamy firmy zajmujące się odbieraniem, zbieraniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, organizacje odzysku oraz przedstawicieli organizacji branżowych i izb gospodarczych zrzeszających te podmioty.  

Program warsztatów

Rejestracja on-line

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:

Katarzyna Pastuszka k.pastuszka@ietu.pltel. +32 254 60 31 wew. 269

Izabela Ratman-Kłosińska i.ratman-klosinska@ietu.pl tel.32 245 60 31 wew. 243

Więcej informacji dot. warsztatów: TUTAJ.

Więcej informacji dot. Europejskiego Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów EREK: ZOBACZ TUTAJ.

JK