Event MIX Kongresy i konferencje dominowały wśród wydarzeń organizowanych w Polsce w roku 2018

Kongresy i konferencje dominowały wśród wydarzeń organizowanych w Polsce w roku 2018

0
Kongresy i konferencje dominowały w Polsce w roku 2018
Konferencje i kongresy stanowiły 55 procent wszystkich wydarzeń organizowanych w Polsce w 2018 roku, 41 procent były to wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, a 4 procent – targi – tak wynika z raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2019”, którego pierwsze dane zaprezentowane zostały przez POT podczas Meetings Week Poland.
Dane zostały zebrane przez Poland Convention Bureau POT we współpracy ze wszystkimi aktywnie działającymi regionalnymi convention bureaux.
W roku 2018 odnotowano w sumie 22,2 tysiące spotkań i wydarzeń (o 1000 więcej niż rok wcześniej) dla grup liczących co najmniej 50 osób. Konferencji i kongresów odbyło się 12,1 tysiąca, wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych – 9,1 tysiąca, a targów – 0,9 tysiąca.
W zdecydowanej większości (86,6 proc.) wydarzeń brały udział grupy z Polski, zagraniczne były uczestnikami 13,5 procenta wydarzeń. Ponad jedną trzecią wydarzeń (37 proc.) organizowała branża handlowo-usługowa. 14,5 tysiąca wydarzeń (67 proc.) trwało jeden dzień, sześć tysięcy (28 proc.) – dwa lub trzy dni, a tysiąc (5 proc.) – od czterech do siedmiu dni.
– Dane te zbieraliśmy już po raz jedenasty, ale tym razem zmieniliśmy metodykę badań, gdyż braliśmy pod uwagę tylko spotkania, w których udział brało ponad 50 osób – mówiła Teresa Buczek, dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej podczas panelu dotyczącego wartości rynku kongresów, który odbył pierwszego dnia Meetings Week Poland.
– Zebraliśmy dane z 11 miast. Nie porównujemy szczegółowych danych z tymi zebranym w latach poprzednich, z powodu innej metody liczenia, ale tendencje, jakie są widoczne, dotyczą coraz większej liczby wydarzeń. Wśród nich dominują kongresy i konferencje, targów jest wprawdzie najmniej, ale one mają największą frekwencję – dodała.
Spotkań i wydarzeń organizowanych przez podmioty rekomendowane przez POT, w których brało udział ponad 50 osób, w roku 2018 było 1194. Wśród nich 545 (46 proc.) były to wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, 516 (43 proc.) – kongresy i konferencje, a 133 (11 proc.) – targi. Organizowały je głównie branże – humanistyczna (28 proc. wydarzeń), techniczna (24 proc.) i handlowo-usługowa (21 proc.).
Także w tej grupie większość (77 proc.) stanowiły wydarzenia, których uczestnicy byli z Polski. 57 procent wydarzeń trwało jeden dzień, od dwóch do trzech dni – 34 procent, a 9 procent – od 4 do 7 dni.
Uczestnicy panelu podkreślali wpływ rynku kongresów na inne dziedziny gospodarki.
– Sektor ten przysparza miastu czy regionowi konkretnych efektów w postaci wydatków osób przyjeżdżających, również wydatków okołoturystycznych, choćby na usługi towarzyszące – podkreślała Teresa Buczek. Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu POT wspomniała także o promocji miasta, organizatora eventu, które pojawia się w mediach.
Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizator Europejskiego Kongresu MŚP, mówił o tym, jak bardzo zmieniły swój wizerunek Katowice, od kiedy powstało w tym mieście Międzynarodowe Centrum Kongresowe. – Rozwój przemysłu spotkań wpłynął na mieszkańców. Pojawili się inwestorzy,  powstały nowe miejsca pracy, bezrobocie w Katowicach utrzymuje się na poziomie 3,5 procenta – mówił.
Anna Wszelaczyńska, prezydent elekt Soroptimist International of Europe, organizator kongresu SIE 2021 w Krakowie, podkreślała, że Polska jest postrzegana jako kraj przyjazny i nowoczesny.  Wspomniała także o cywilizacyjno-społecznej roli kongresów oraz kuluarowych kontaktów nawiązywanych podczas ich trwania.
Paweł Rozen z Warszawskiej Organizacji Turystycznej mówił o transferze innowacji oraz kapitału wiedzy podczas kongresów oraz o promocji miast, która ma miejsce nawet wtedy, gdy nie uda się wygrać konkursu na określone wydarzenia (jak ostatnio w przypadku Kongresu Rotary International).
Pierwszy dzień Meetings Week Poland odbywał się pod hasłem – Poland Meetings Destination. W ramach spotkania odbywały się także panele dyskusyjne dotyczące partnerstwa i sponsoringu, synergii na rynku kongresów a także wpływu sztucznej inteligencji i automatyzacji na rynek spotkań.
Podczas rozpoczęcie pierwszego dnia Meetings Week Poland zapowiedziano premierę publikacji Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce pod tytułem „Kongresy  – elita przemysłu spotkań”, autorstwa Sławomira Wróblewskiego, której tysiąc egzemplarzy wydania drukowanego rozdanych zostanie ambasadorom kongresów. Publikację można także pobrać ze strony SKKP.
Wydarzenia w ramach Meetings Week Poland 2019 odbywały się od 20 do 22 marca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym MsMarmaid w Warszawie.
Źródło meetingplanner.pl