Marketing MIX Jury 20. edycji Effie Awards Poland

Jury 20. edycji Effie Awards Poland

0

Kasia Kieli, Prezes i Dyrektor Zarządzająca Discovery EMEA na czele jury 20. edycji Effie Awards Poland. Lista 150 osobowego jury została oficjalnie ogłoszona 29 maja. Wydarzeniu towarzyszyło inspirujące wystąpienie gościa specjalnego Raja Rajamannar, Chief Marketing & Communications Officer, Mastercard.

Rekomendacje na członków jury, jak co roku, składały agencje członkowskie SAR opisując doświadczenia zawodowe kandydatów i ich osiągniecia. Ponad połowa kandydatur to reprezentanci klientów/reklamodawców w randze prezesów, dyrektorów marketingu oraz brand managerów.

W jury zasiadają również przedstawiciele mediów, agencji komunikacyjnych, pracownicy instytutów badawczych i niezależni, branżowi eksperci. Ostatecznego wyboru składu jury, spośród 300 kandydatur, dokonał Komitet Organizacyjny konkursu poprzez głosowanie online (wyłaniając short listę), a następnie w formie dyskusji. Po zatwierdzeniu prawie 150 osobowego składu, jurorzy zostali przydzieleni do poszczególnych grup jurorskich.

– Wnikliwie studiujemy rekomendacje potencjalnych członków jury, tak by wybrać najlepiej dopasowanych specjalistów do poszczególnych grup. Bierzemy pod uwagę ich doświadczenie, osiągnięcia, doceniając marketerów, którzy wcześniej zdobywali nagrody Effie. Każdy etap pracy Komitetu przy wyłanianiu jurorów jest bardzo istotny, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak kluczowa jest ich rola dla długofalowego sukcesu konkursu. W szczególności ważna jest rola przewodniczących grup jurorskich, którzy muszą prowadzić często różnorodne i silne osobowości w swoich grupach.  Dodatkowo, cieszymy się, że w tym roku, właśnie w 20. rocznicę konkursu, przewodniczącą wszystkich jurorów została Kasia Kieli, która jest bardzo szanowaną liderką biznesu w Polsce i za granicą  – mówi Wojciech Borowski, CEO McCann Worldgroup.

Wprowadzanie czy rozwijanie nowych kategorii w Effie stwarza konieczność doboru coraz liczniejszego grona wysokiej klasy specjalistów mogących oceniać prace – dlatego w tej edycji grono jurorów jest większe niż w poprzednich latach i liczy prawie 150 osób. Taki skład jury pozwala oceniać zgłaszane do Effie kampanie z wielu punktów widzenia i nagradzać te najskuteczniejsze. Pełna lista składów jurorskich znajduje się tu https://awards.effie.pl/jury/.

– Już wkrótce wspólnie wyłonimy zwycięzców Effie Awards 2019 w 23 kategoriach. W reklamie, podobnie jak w świecie telewizji, z którym jestem związana od 20 lat, najważniejsze jest to, aby zrozumieć i utożsamić się z odbiorcą. W natłoku informacji i wielości nośników naszym głównym wyzwaniem jest stworzenie takiego przekazu, który trafia do widzów, przekonuje ich oraz w najlepszy sposób wykorzystuje dostępne możliwości komunikacyjne. Wygrywają treści podane w zaskakujący sposób, inspirujące i pobudzające ciekawość, które mają szansę na zaistnienie w życiu i języku codziennym. Takich treści i kampanii będziemy szukać w tegorocznej edycji Effie Awards. Będziemy również brali pod uwagę skuteczność oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań – podsumowuje Kasia Kieli, President & Managing Director Discovery EMEA.

Jak przebiegają prace jury?

Po spotkaniach i szkoleniach dotyczących procedur oceny, członkowie jury otrzymują w sierpniu dostęp online do zgłoszeń w swoich kategoriach. Mogą się z nimi zapoznać i nakreślić wstępne uwagi oraz  komentarze. We wrześniu jurorzy spotykają się w grupach, by wspólnie przeanalizować zgłoszenia, wymienić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami branżowymi, przygotować się do oceny online. Wtedy każdy z jurorów, już indywidualnie może jeszcze raz przeanalizować zgłoszenia i ocenić kampanie w skali od 1 do 100 punktów. Ocena prac obejmuje cztery obszary tj. wyzwanie strategiczne i przyjęte cele (waga tej oceny wynosi 0,23), strategia komunikacji (waga tej oceny wynosi 0,24), egzekucja idei (waga tej oceny wynosi 0,23), efekty komunikacji (waga tej oceny wynosi 0,30).) Na podstawie głosowania online, po wyliczeniu średniej ważonej dla poszczególnych zgłoszeń, otrzymujemy short listę prac, które otrzymały 60 punktów i które mają szansę w danym roku walczyć o nagrody Effie.

We wrześniu, ostatni etap obrad to wspólny przegląd kampanii z short listy, dyskusja i głosowanie na listę prac nominowanych. Na zakończenie tak długiego i drobiazgowego procesu, jurorzy dokonują samodzielnie oceny każdej z kampanii. Mogą przyznać od 50 do 100 punktów, ponownie w każdym z czterech obszarów. Firma prawnicza LSW zlicza punktacje i na podstawie średniej ważonej ocen po zastosowaniu algorytmu uzyskuje listę prac, które danego roku otrzymają Effie.

Kampanie nagrodzone Złotym Effie mogą ubiegać się o nagrodę Grand Prix (z wyłączeniem kategorii Marketing & Business Solutions oraz Positive Change). Takiego wyboru dokonują Przewodniczący grup jurorskich wraz z Przewodniczącą jury na specjalnym posiedzeniu i szukają pracy, która spełnia dodatkowe kryteria rokrocznie weryfikowane i uzupełniane przez Przewodniczącego Jury (o to kilka z nich: efektywność kosztowa, nowatorski charakter pracy, holistyczność, sukces kampanii, szersze rezultaty społeczne, na ile projekt może stanowić o długotrwałym sukcesie marki czy może stanowić „studium przypadku” na rynku, inne).

Więcej na temat Effie Awards Poland: TUTAJ. 

JK