Event MIX Kongres 590 z udziałem Polskiego Holdingu Hotelowego

Kongres 590 z udziałem Polskiego Holdingu Hotelowego

44
0
Kongres 590 z udziałem Polskiego Holdingu Hotelowego

Kongres 590 – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych naszego kraju dobiegło końca. Jego IV edycja obfitowała w podsumowania dotychczasowych działań i zapowiedzi następnych kroków, które pomogą rozwinąć potencjał polskiej gospodarki. Mocno podkreślano znaczenie turystyki i hotelarstwa w gospodarce, głos w tej dyskusji zabrał Gheorghe Marian Cristescu, który brał czynny udział w panelach dotyczących turystyki oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W Kongresie wzięło udział ponad 6 tysięcy uczestników, a wśród nich: czołowi przedstawiciele świata biznesu, polityki oraz administracji rządowej i publicznej, eksperci, dziennikarze i przedsiębiorcy. Centrum Wystawienniczo‑Kongresowe Województwa Podkarpackiego – G2A Arena 7 i 8 października br. stała się miejscem interesujących dyskusji nad obecną sytuacją oraz przyszłością polskiej gospodarki. Wydarzenie to miało wpływ na wiele środowisk i grup zawodowych i połączyło ludzi o różnych poglądach. Wśród uczestników tego wydarzenia obecny był również prezes Gheorghe Marian Cristescu, który brał udział w dwóch panelach reprezentując spółkę Polski Holding Hotelowy. Podczas swoich wypowiedzi prezes Cristescu podkreślał wysoki poziom usług hotelarskich w Polsce.

– Podczas Kongresu odbyły się bardzo owocne spotkania, z których wyniknęły ciekawe  dyskusje oraz konkluzje dotyczące obecnej sytuacji na polskim rynku. Ludzie, którzy decydują o losach Państwa utwierdzili nas w przekonaniu, że dla nich turystyka i hotelarstwo są jednym z istotnych filarów polskiej gospodarki, która podąża w dobrym kierunku i ma realny wpływ na rozwój naszego kraju. – powiedział prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu.

Pierwszego dnia w strefie debat rozpoczął się panel pt. „Turystyka dziś i jutro: jak pogodzić biznesowe podejście z zapewnieniem zwiększonego uczestnictwa obywateli w turystyce?” Wśród panelistów znalazł się m. in. Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Robert Andrzejczyk oraz Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT – Rafał Milczarski. Podczas debaty poruszana była kwestia widocznego wzrostu poziomu polskich usług turystycznych zarówno na rynku lotniczym jak i hotelarskim. Ten trend spowodowany jest w dużej mierze przez bardzo dobrą współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, która z roku na rok dzięki programom takim jak „Weekend za pół ceny” czy „Polskie Marki Turystyczne” ma zasadniczy wpływ na rozwój turystyki w Polsce.

Podczas drugiego dnia panelu poruszane były zagadnienia dotyczące wykorzystania potencjału stojącego za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. W debacie wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskich Linii Lotniczych LOT, Prezes Zarządu Kraków Airport oraz Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. CPK – Mikołaj Wild. Podczas panelu podkreślano, że budowa CPK to nowe możliwości infrastrukturalne zarówno dla budowy nowego portu przesiadkowego jak i możliwość zyskania dodatkowego obszaru biznesowego w południowej części Warszawy, w okolicach obecnego Lotniska Chopina.