Event MIX KDK, Mediatouch i Silver Plate zrealizują eventy dla PKP Intercity

KDK, Mediatouch i Silver Plate zrealizują eventy dla PKP Intercity

0
Agencje KDK, Mediatouch i Silver Plate zostały wybrane w wyniku przeprowadzonego przetargu do realizacji usług eventowych dla PKP Intercity. Z firmami zostaną podpisane umowy ramowe, które będą obowiązywać przez rok.
Do zadań wybranych agencji należeć będzie obsługa zaplanowanych przez spółkę PKP eventów, a także wsparcie przy budowaniu i realizacji zaproponowanej koncepcji kreatywnej oraz identyfikacji wizualnej tych wydarzeń.
Oferty w przetargu złożyło dziewięć firm: Mediatouch Spółka z o.o. z Warszawy, New Look Advertising Sp. z o.o. z Warszawy, My Place Sp. z o.o. z Warszawy, Althermedia Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy, Berm Sp. z o.o. z Warszawy, Silver Plate Sp. z o.o. z Warszawy, KDK Sp. z o.o. z Warszawy, Live Polska S.A. Sp. z o.o. z Gdańska oraz Świeża Bazylia Sp. z o.o. z Warszawy.
Do drugiego etapu postępowania zakwalifikowano pięć firm: Mediatouch, New Look Advertisng, Berm, Silver Plate i KDK.
PKP powierzył już pierwsze zamówienie wykonawcze na przygotowanie stoiska promocyjnego wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem aktywności eventowych dla PKP Intercity S.A. podczas wydarzenia 44. Bieg Piastów. Będzie za nie odpowiedzialna spółka Mediatouch, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny zadania.
Oferty dotyczące realizacji tego zadania oceniane były za pomocą trzech kryteriów, pierwsze to było kryterium jakościowe za ocenę dostarczonych rozwiązań (waga 30 procent), tutaj najwięcej punktów otrzymało Mediatouch, drugie było kryterium jakościowe za ocenę prezentacji (waga 30 procent), tutaj też najwięcej otrzymało Mediatouch, trzecie były kryterium handlowe, którym była cena za zadanie (40 procent wagi). Tutaj najwięcej punktów otrzymało Silver Plate.