Logo

Event MIX

Poszukiwany realizator Centralnego Dnia Pola Krajowej Spółki Cukrowej

Krajowa Spółka Cukrowa SA. z Torunia opublikowała zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na kompleksową obsługę Centralnego Dnia Pola, który odbędzie się 25 czerwca 2020 roku.
Maksymalna liczba uczestników eventu jest szacowana na 2,5 tysiąca osób.
Wydarzenie organizowane będzie na terenie Gospodarstwa Rolnego KOM-ROL w Kobylnikach koło Kruszwicy, w godzinach od 10.00 do 15.00.
Realizator wydarzenia będzie zobowiązany między innymi do dostarczenia, przygotowania i sprawnego wydawania posiłków oraz napojów (czas oczekiwania na wydanie posiłku lub napoju nie może przekraczać 5 minut), do przygotowania posiłków z produktów świeżych i dobrej jakości oraz przygotowania ich z zachowaniem zasad higieniczno-sanitarnych, do dostarczenia i rozstawienia wypożyczonych namiotów, w tym rozstawienia dzień wcześniej namiotów oraz miejsc konsumpcyjnych dla około 1300 osób (ław i stołów biesiadnych), do dostarczenia stołów koktajlowych i bufetowych, a także innego potrzebnego sprzętu, do zapewnienia profesjonalnej obsługi kelnerskiej (minimum 30 osób) oraz zapewnienia obsługi porządkowej terenu.
Oferty można składać do 6 marca 2020 roku. Negocjacje z oferentami będą prowadzone od 16 marca 2020.
Szczegóły ogłoszenia.