Logo

Marketing MIX

Sprzedaż samochodów na aukcjach internetowych – na co uważać?

Aukcje internetowe różnych towarów, w tym samochodów, cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród kupujących, jak i sprzedawców. Coraz częściej z aukcji internetowych korzystają także profesjonalne sieci dealerskie.

Korzystając z serwisów aukcyjnych, zwłaszcza będąc sprzedającym, warto pamiętać o kilku kwestiach (zwłaszcza, że produkt w postaci samochodu, jest zazwyczaj nie tylko droższy, niż inne sprzedawane na aukcjach towary, ale i bardziej narażony na wady).

Przede wszystkim należy pamiętać, że w odróżnieniu od klasycznej umowy sprzedaży, zawieranej pomiędzy dwoma podmiotami (sprzedającym i kupującym), sprzedaż na aukcjach internetowych wiąże się najczęściej z koniecznością zawarcia dodatkowej, uprzedniej umowy z serwisem aukcyjnym (o świadczenie usług aukcyjnych).

Umowy z serwisami określają sposób organizacji aukcji (należy zwracać uwagę, jakie tryby są możliwe (np. licytacja, „kup teraz”, licytacja z ceną minimalną), czy istnieje możliwość zmiany trybu, czy możemy, jako sprzedawca, wcześniej skończyć aukcję lub ją odwołać; czy nabywcy mają mieć możliwość negocjacji ceny i jaka jest jej procedura itp.). Umowy te mają jednak również często znaczny wpływ na warunki umów sprzedaży zawieranych z końcowymi nabywcami. Dodatkowo, oprócz samych umów, będziemy najpewniej zobligowani do stosowania się, podobnie, jak kupujący, do różnorakich, opracowanych przez serwisy aukcyjne regulaminów.
Dlatego dobrze jest więc wiedzieć, co się podpisuje oraz co będzie wpływać na nasze prawa i obowiązki.

Relacja serwis aukcyjny – sprzedający

Do najistotniejszych zagadnień w relacjach serwis aukcyjny – sprzedający, należą bezsprzecznie kwestie wynagrodzenia dla serwisu. Może ono przybierać różną formę, np. opłat jednorazowych, abonamentów, opłat za wystawienie 1 przedmiotu, prowizji od sprzedaży, kosztów licencji (uzależnianych od liczby stanowisk, na które licencja jest udzielana). Inne istotne kwestie to zasady rozliczeń prowizji (w jakim terminie jest płatna i czy ewentualne rezygnacja z zawarcia umowy przez kupującego powoduje konieczność jej zapłaty); możliwość rezygnacji z umowy z serwisem (np. w przypadku zmiany jej ogólnych warunków); obowiązki wystawców (np. co do treści ogłoszeń, co do możliwości wykorzystywania logo wystawcy oraz tego, co może, a co nie może się w nim znaleźć); zasady odpowiedzialności; możliwość reklamacji.

Relacja sprzedający – kupujący

Warto również zwracać uwagę, jakie uprawnienia serwisy aukcyjne przyznają kupującym, np., w zakresie sprawdzania stanu technicznego pojazdów (albo, jakie konsekwencje wynikają z zamieszczenia przez sprzedających na aukcjach opisów lub zdjęć samochodów itp.), a także to, kto w ogóle może być kupującym. Są to bowiem postanowienia, które mają istotny wpływ na nasze prawa i obowiązki.

Dla przykładu, serwis aukcyjny może przewidywać w swym regulaminie, że kupującymi mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Może to mieć istotne znaczenie np. dla możliwości ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne towarów sprzedawanych na aukcjach (zgodnie z art. 558 § 1 kc, strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednak jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych).

Dodatkowo, warto zwracać uwagę, w jaki sposób następuje weryfikacja potencjalnych nabywców (poprawności podanych przez nich danych) – ma to istotne znaczenie np. dla możliwości dochodzenia zawarcia umowy, a także, w jaki sposób ma odbywać się kontakt z kupującymi po wygraniu przez nich aukcji (po jakim terminie, w przypadku braku kontaktu, możemy od umowy odstąpić oraz jakie są tego konsekwencje).

RODO

Na koniec, należy również pamiętać, aby umowy i regulaminy należycie regulowały kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych kupujących (tak, aby umożliwiały ich przekazywanie sprzedającym). Dla przykładu, jeśli serwisy aukcyjne mają umożliwiać, w przypadku niedojścia do skutku umowy z licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę, zwrócenie się do licytanta, którego oferta była niższa (a więc do osoby, której oferta po skończeniu aukcji przestaje wiązać), uczestnicy aukcji powinni wyrażać na to wyraźną zgodę.

Artykuł ukazał się w ostatnim numerze OOH magazine – KLIKNIJ