Event MIX 1,5 proc. PKB wygenerowała branża MICE w 2019 roku – analiza Poland...

1,5 proc. PKB wygenerowała branża MICE w 2019 roku – analiza Poland Events Impact

0

Jak czytamy w materiale MeetingPlanner.pl, według badania Poland Events Impact 2020, organizacja spotkań i wydarzeń w 2019 roku wygenerowała szacunkowo 1,5 proc. PKB, a wkład gospodarczy wahał się na poziomie 35 mld złotych.

Celem badania zrealizowanego w ramach pilotażowego projektu „Ekonomiczny wpływ polskiego przemysłu spotkań – Poland Events Impact 2020” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń odbywających się w Polsce oraz wykazanie ich wkładu w gospodarkę. Zakres merytoryczny obejmował aspekty ekonomiczne związane z wpływem przemysłu na gospodarkę krajową w odniesieniu do podstawowych wskaźników, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia.

– Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1,5 proc. W 2019 roku spotkania i wydarzenia wygenerowały ok. 35 mld złotych wkładu w polską gospodarkę, a ponad 16,3 milionów uczestników krajowych i międzynarodowych uczestniczyło w spotkaniach i wydarzeniach. Wkład w zatrudnienie w branży spotkań wyniósł ponad 220 tys. miejsc pracy – podsumowuje dr Krzysztof Celuch, pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting.

Podczas badania pilotażowego zbadano dwie grupy interesariuszy: organizatorów spotkań oraz administratorów obiektów. Cel został osiągnięty dzięki zgromadzonym danym i modelowi ekonometrycznemu, opartemu na danych GUS oraz danych firmy Z–Factor, zbudowanym specjalnie w celu określenia wpływu branży spotkań na gospodarkę narodową.

Badanie pilotażowe Poland Events Impact 2020 zostało opracowane przez zespół naukowców i ekspertów branżowych z firmy Z–Factor, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pod przewodnictwem zespołu Celuch Consulting.

– Jako firma Z–Factor przekazaliśmy wszystkie pozyskane dane dotyczące liczby spotkań za 2019 jako wkład do tej prognozy, a wyliczenia przeprowadzone zostały przez zespół Celuch Consulting, Już po raz drugi mieliśmy przyjemność współpracować przy ogólnopolskim badaniu wpływu ekonomicznego, dlatego cieszymy się z ogłoszonych wyników właśnie podczas Global Meetings Industry Day – dodaje Wojciech Liszka, CEO Z–Factor.

– Badanie pilotażowe dotyczące wpływu przemysłu spotkań na gospodarki wybranych krajów odbywają się co roku. Rada Biznesu SGTiH Vistula po raz pierwszy wsparła cały proces, ponieważ wierzymy, że to właśnie branża spotkań jest tym sektorem, w którym młodzi ludzie powinni poszukiwać miejsc zatrudnienia w przyszłości – dodaje przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula Magdalena Kondas, redaktor naczelna MeetingPlanner.pl.

Badanie pilotażowe jest pierwszą częścią projektu Poland Events Impact, który prowadzi firma Celuch Consulting, a jego kolejne etapy są planowe na jesieni 2020 roku.

Źródło: MeetingPlanner.pl