Event MIX „Storytelling w eventach” – nowa publikacja branżowa

„Storytelling w eventach” – nowa publikacja branżowa

0

Pojawiła się trzecia elektroniczna publikacja Niny Żukowskiej „Storytelling w eventach”. Wydany e-book to 80 stron wiedzy i konkretnych przykładów wykorzystania kluczowych schematów i sztuki opowiadania historii do projektowania wydarzeń.

Organizatorzy wydarzeń to projektanci doświadczeń uczestników eventów. Ich celem jest kreowanie konkretnych wspomnień, emocji czy skojarzeń, które mają wspierać pozycjonowanie marki w głowach odbiorców lub wpływać na zmiany ich postaw.

I właśnie tutaj pojawia się jedno z najstarszych narzędzi, jakie od wieków wywołuje w odbiorcach emocje, pobudza, angażuje, a wręcz porywa – opowiadanie historii.

Świadome wykorzystywanie storytellingu w eventach, może bardzo skutecznie podnosić efektywność przekazu kierowanego do danej grupy docelowej. Nie można jednak mylić storytellingu z motywem przewodnim eventu. To zagadnienie znacznie bardziej rozbudowane, które bazuje na sztuce budowania odpowiedniej narracji. A ta, wstępnie została sklasyfikowana już przez Arystotelesa.

– Storytelling to temat szalenie inspirujący i otwierający głowę na trochę inne myślenie o kreowaniu scenariuszy naszych wydarzeń. Pilnowanie spójności czy dynamiki emocjonalnej, czyli czegoś, czego wielu eventom nadal brakuje. Nie możemy oczywiście zapominać, że event przede wszystkim ma realizować cel biznesowy, dlatego decydując się na wykorzystanie storytellingu twórca kreacji eventowej ma przed sobą podwójne wyzwanie. Z jednej strony musi pilnować celu eventu i odpowiednio zaprojektować call to action, z drugiej strony musi zrealizować cel, który ma spełnić wykreowana historia, czyli nasz efekt „Aaaaaaaa”.– mówi Nina Żukowska, autorka książki.

– Na polskim rynku, nie ma publikacji przekładających schematy wykorzystywane w storytellingu na formę, jaką jest event. A przecież zupełnie inaczej tworzy się historię, kiedy będziemy ją kreować w formie tylko do czytania, oglądania czy słuchania, a inaczej kiedy wykorzystujemy wpływ na wszystkie zmysły odbiorcy. Jest to szczególnie ważne również dlatego, że na evencie poziom rozproszenia uwagi jego uczestników jest bardzo duży i skuteczna absorpcja wszelkich informacji jest mocno utrudniona. – dodaje Żukowska

Autorka ma już na swoim koncie dwie elektroniczne publikacje: „Eventowa Checklista – przewodnik po najważniejszych pytaniach do podwykonawców” oraz „Książka Produkcyjna Eventu – wzór wraz z objaśnieniem”.

Wszystkie publikacje są wydawane przez platformę edukacji eventowej Świat Eventów i są dostępne na stronie https://swiateventow.com/sklep/.