Marketing MIX Wyniki finansowe Aflofarm: zwiększenie wydatków na reklamę do 209 mln zł

Wyniki finansowe Aflofarm: zwiększenie wydatków na reklamę do 209 mln zł

115
0

Aflofarm nadal pozostaje największym polskim reklamodawcą. Jak podaje portal Wirtualne Media, w 2019 roku producent przeznaczył 209,19 mln zł na marketing i reprezentację. To o 12 proc. więcej niż w roku 2018. grupa Aflofarm wprowadziła do sprzedaży 58 nowych produktów w kraju, jednocześnie wiosną ze względu na lockdown znacząco spadła sprzedaż na rynki zagraniczne.

Wedle sprawozdania złożonego w KRS, na który powołuje się portal Wirtualne Media, “przychody sprzedażowe grupy kapitałowej Aflofarm Farmacja Polska w ub.r. wyniosły 824,58 mln zł, po wzroście o 18,06 proc. z 698,46 mln zł w 2018 roku. Wpływy krajowe zwiększyły się natomiast o 16,82 proc. do 791,87 mln zł, a z zagranicy – o 58,87 proc. do 32,71 mln zł”.

Grupa Aflofarm jest od wielu lat największym reklamodawcą w Polsce. W 2019 roku faktyczne nakłady na marketing i reprezentację wyniosły 209,19 mln zł, rok do roku urosły o 12 proc. ze 186,68 mln zł. W skład grupy kapitałowej oprócz Aflofarm Farmacja Polska wchodzą spółki zależne Trec Nutrition i RB3, które zajmują zajmują się produkcją, konfekcjonowaniem i dystrybucją produktów leczniczych i przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie i preferujących zdrowy styl życia. Grupa Aflofarm wprowadziła do sprzedaży 58 nowych produktów w Polsce (w tym 14 leczniczych i 44 pozalecznicze) oraz 55 nowych produktów pozaleczniczych na rynki zagraniczne.

Sytuacja z koronawirusem i jej skutki nie ominęły tego dużego gracza. Od połowy marca do połowy maja znacząco zmalała sprzedaż na rynki zagraniczne. Dopiero z końcem maja zagraniczne spółki zależne producenta wznowiły działalność. Co więcej epidemia koronawirusa negatywnie przełożyła się na rozwój nowych produktów – część przetargów została aneksowana, niektórzy oferenc nie są bowiem w stanie wywiązać się z podpisanych umów w zakresie terminu dostaw przedmiotu zamówienia. Znacząco skutki epidemii odczuła także spółka zależna Trec Nutrition – w czasie wiosennego lockdownu zmalał popyt na jej produkty zarówno w Polsce, jak i za granicą

Wedle sprawozdania złożonego w KRS, zysk operacyjny Aflofarmu wzrósł ze 177,85 do 183,81 mln zł, natomiast zysk brutto zmalał ze 175,84 do 156,62 mln zł, a zysk netto ze 140,88 do 120,55 mln zł.

Źródło: Wirtualne Media

KL