Marketing MIX Agile marketing – sposób na trudne czasy | Marcin Jędrzejczyk

Agile marketing – sposób na trudne czasy | Marcin Jędrzejczyk

105
0

Association of National Advertisers, czyli amerykańskie Stowarzyszenie Reklamodawców Krajowych wybrało marketingowe słowo roku, którym w tym roku jest: PIVOT. Czyli „zwrot”, „obrót” rozumiane jako zwrot akcji, przełom, kluczowa zmiana. To pokazuje, jak ważne w mijającym roku były zmiany i jak mocne jest poczucie, że zdarzenia związane z pandemią są swoistym resetem i początkiem nowych transformacji w wielu dziedzinach.

Obecnie wygra ten, kto szybciej będzie potrafił przystosować się do nowych warunków, ktoś kto będzie zwinny – tutaj z pomocą przychodzi Agile marketing. Obecna sytuacja wymusza na nas szybkie podejmowanie decyzji i jeszcze szybsze działanie. Aktualnie obserwujemy aktywności wielu firm – agencji, dostawców i producentów, mniejszych lub większych. Wiele firm przenosi się do świata online czy oferuje nowe produkty oraz usługi – jedni ze skutkiem lepszym, drudzy z gorszym, ale wszyscy z dnia na dzień musieli przeprogramować swoje plany i działania. Tutaj powtórzę swoje słowa, że obecnie wygra ten, kto szybciej będzie potrafił przystosować się do nowych warunków, ktoś kto będzie zwinny. A jeśli mowa o zwinności, to z pomocą przychodzi Agile Marketing. Czym jest agile marketing i jak go można wykorzystać w swojej organizacji, o tym poniżej.

Na wstępie odrobina historii i teorii. Agile marketing (zwinny marketing) wywodzi się z branży IT. W 2001 roku został ogłoszony Manifest Agile, którego podstawowymi wartościami są:

1. Ludzie oraz interakcje ponad procesami i narzędziami,
2. Działające oprogramowanie ponad złożoną dokumentacją,
3. Współpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu,
4. Reagowanie na zmianę ponad trzymanie się planu.

Zobacz: Manifest Agile

Ten manifest jest oparty na 12 zasadach:

1. Priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie cennego oprogramowania.
2. Pozytywne przyjmowanie zmieniających się potrzeb, nawet późno w rozwoju oprogramowania.
3. Działające oprogramowanie jest dostarczane często (z reguły tygodniowo).
4. Bliska współpraca pomiędzy interesariuszami a deweloperami.
5. Projekty są tworzone wokół zmotywowanych osób, którym powinno się ufać.
6. Komunikacja “twarzą w twarz” jest najlepszą komunikacją.
7. Działające oprogramowanie jest podstawowym miernikiem sukcesu.
8. Stały rozwój, umożliwiający równe tempo.
9. Ciągłe skupianie uwagi nad techniczną doskonałością i dobrym projektem.
10. Niezbędna jest prostota – sztuka maksymalizowania ilości pracy niewykonanej.
11. Najlepsze wymogi i projekty wychodzą z zespołów, które się samoorganizują
12. Niezbędne jest ciągłe poprawianie wydajności poprzez analizowanie możliwości poprawy oraz dostosowywanie ich do uzyskanych wniosków.

Zobacz: Zasady Manifestu Agile

Jak już wcześniej wspomniałem podejście Agile wywodzi się z branży IT i skutecznie od wielu lat jest wdrażane do zarządzania czy marketingu, oczywiście nie w stopniu jeden do jednego. Za każdy razem jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Obecnie Agile możemy spotkać w wielu metodach, takich jak: SCRUM, który w swojej metodyce skupia się na kreatywnej i adaptacyjnej pracy zespołowej w celu rozwiązywania złożonych problemów, LEAN, które opiera się na nieustannym eliminowaniu z procesów niepotrzebnych rzeczy i czynności, czy KANBAN, który koncentruje się na redukowaniu czasu realizacji i ilości pracy w toku.

Teraz podstawowe pytanie. Jak to można przełożyć na język i działania marketingowe i jak to może pomóc w branży gadżetów reklamowych? Jak teorię wykorzystać w praktyce? Jak już wspomniałem, Agile wywodzi się z branży informatycznej – jednak zasady i metody oparte na Agile można przekładać na wiele innych działań np. zarządzanie czy marketing. Oczywiście dostosowanie do innych działań wymaga pewnych modyfikacji. Jeśli mamy wykorzystać Agile w marketingu to powinniśmy się skupić na następujących punktach:

Klient i jego potrzeby w centrum uwagi – to potrzeby klienta powinny stać w centrum uwagi, wokół nich powinny być budowane wszelkie propozycje działań czy też nowe produkty lub usługi.
Wielozadaniowy zespół – wiadomo, że nie ma ludzi uniwersalnych czy niezastąpionych, każdy z nas ma inne zdolności czy też jest wyczulony na punkcie innych tematów – interdyscyplinarne zespoły potrafią działać szeroko i bardziej efektywnie.
Działaj, działaj i jeszcze raz działaj!
Mierz, badaj, ucz się i ulepszaj – ten punkt oraz powyższy, śmiem twierdzić, są najważniejszymi w Agile Marketingu. Aby wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie trzeba wprowadzać jak najwięcej działań, które należy mierzyć, analizować i dalej je ewentualnie korygować, anulować lub wprowadzać w życie. To ciągłe działanie i mierzenie ich efektywności stanowi esencję zwinnego podejścia do marketingu.

Przykłady zastosowania Agile Marketingu na podstawie metodyki Scrum:

1. Praca w zespołach – całość działań jest oparta na pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Na przykładzie agencji reklamowej, do takiego zespołu możemy powołać osoby odpowiedzialne za sprzedaż, zakupowców, osoby z marketingu czy osoby zarządzające.
2. Praca w sprintach – podstawą działań agile są tzw. sprinty, czyli konkretne działania lub zbiory działań, które realizuje się w określony czasie. Postępy prac, ich monitoring i analiza jest przeprowadzana podczas codziennych spotkań.
3. Codzienne spotkania – każdego dnia organizowane są krótkie i szybkie spotkania, podczas których omawiane i monitorowane są działania związane z realizacją sprintów. Członkowie zespołu opowiadają o wykonanych działaniach, o trudnościach i problemach oraz o planowanych kolejnych etapach pracy.

Agile marketing jest metodą, którą można wykorzystywać w codziennej pracy agencji oraz dostawców i producentów w branży upominków reklamowych, jednak w obecnej (kryzysowej) sytuacji może ona okazać się najlepszym rozwiązaniem. Działania są szybko omawiane i realizowane, ich ewentualna modyfikacja odbywa się na bieżąco. Dzięki pracy w interdyscyplinarnych zespołach i codziennym spotkaniom mamy szerokie spojrzenie na wiele problemów, możemy generować wiele kreatywnych rozwiązań, których w codziennym funkcjonowaniu nie bylibyśmy w stanie zauważyć.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu OOH magazine. Do pobrania TUTAJ.

 Marcin Jędrzejczyk – Marketing Manager w firmie Headwear Professionals. Z marketingiem związany od ponad 15 lat. Szkoleniowiec i wykładowca Akademii Multisport (Benefit Systems). Pomysłodawca i organizator pierwszej konferencji marketingowej dla branży fitness – Fitness Marketing Day. Stały współpracownik kilku redakcji. Prywatnie pasjonat gór i wspinaczki sportowej.