Marketing MIX Tyskie chce łączyć czytelników „Newsweeka” i „Sieci”

Tyskie chce łączyć czytelników „Newsweeka” i „Sieci”

0

Marka Tyskie wykupiła przestrzeń reklamową w znanych z odmiennych poglądów politycznych tygodnikach „Newsweek” i „Sieci” i opublikowała w każdym z nich połowę  reklamy. Po złączeniu reklam odbiorca widzi całość – dłonie stukające się butelkami z imionami: Paweł i Gaweł. W ten sposób, nawiązując do bajki Aleksandra Fredry, Tyskie chce zwrócić uwagę, że „Więcej nas łączy niż dzieli”. Reklamy ukazały się w wydaniach tygodników dostępnych na rynku od poniedziałku 19 kwietnia.

Tyskie (Kompania Piwowarska), w ramach platformy Przejdźmy na TY, realizuje strategię mającą na celu szukanie wspólnego mianownika pomimo pozornych głębokich różnic, które polaryzują Polaków. Po przekonaniu Marcina Najmana i Krzysztofa Stanowskiego, że warto zażegnać konflikt i przejść na TY, postanowiło zwrócić uwagę twórców i czytelników tygodników o tematyce polityczno-społecznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie opinii publicznej.

A ta w dzisiejszej Polsce jest szczególnie podzielona. 47 proc. Polek i Polaków odpowiadających w 2017 r. na pytania Centrum Badań Opinii Społecznej stwierdziło, że „społeczeństwo polskie jest dzisiaj bardziej podzielone, skonfliktowane niż przed wyborami 2015 roku”.  Przekonanie to wywołuje brak otwartości w rozmowach i wymianie poglądów na tematy polityczne. Prawie dwie trzecie ankietowanych dostrzegających podziały wskazywało, mniej lub bardziej bezpośrednio, na politykę jako ten wymiar życia społecznego, który obecnie najbardziej dzieli polskie społeczeństwo (łącznie 65%).

W Tyskim wierzymy, że żeby dojść do kompromisu trzeba najpierw przejść na TY. Bardzo nam zależało, żeby zaadresować nasze działania do czytelników tygodników opinii, które odgrywają wielką rolę w kształtowaniu dyskursu publicznego. – Mam nadzieję, że nasza delikatnie humorystyczna i łagodna kreacja chociaż trochę rozładuje napięcie między czytelnikami i twórcami tych mediów. Wierzymy w metodę małych kroków i traktujemy każde takie działanie jak pierwszy krok na drodze do złagodzenia społecznego sporu, w którym wszyscy, w różnym natężeniu, bierzemy udział – mówi Paweł Drubkowski, Brand Manager Marki Tyskie.

Za pomysł, realizację i komunikację akcji odpowiada Huta 19 im. Joachima Fersengelda. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith Media.